T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Bilirkişi Başvuruları

Lütfen başvuru şablonları dışında, iletişim adreslerimize kişisel veri niteliği taşıyan herhangi bir içerik göndermeyiniz.

TÜRKAK, akreditasyon başvurularını kabul etmeye başladığı 2001 yılından bu yana akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere nitelikli ve yetkin denetçi ve teknik uzmanlardan oluşan bir havuz oluşturmuştur. Denetçi/Teknik Uzman Havuzuna katılmak isteyen adaylar için aşağıda başvuru usul ve esasları açıklanmaktadır. 

Kurumumuza teknik uzman veya aday denetçi olarak başvuruda bulunmak isteyenlerin başvuruları sadece ihtiyaç duyulan alan(lar)da yayımlanmış olan ilanlar üzerinden online olarak alınacaktır. İlan dışı yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulan alan(lar)a yönelik ilanlar TÜRKAK web sitesinde duyurular kısmında ve TÜRKAK e-portalinde (portal.turkak.org.tr) yayımlanmaktadır.

Not: Bahsi geçilen denetçi/teknik uzmanlar daimî olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

İhtiyaç duyulan alanlarda ilana çıkıldığında o alana özel Başvuru Şartları, Asgari Kabul ve Değerlendirme Kriterleri duyurulacaktır. 

Başvuruların değerlendirilmesinde, doküman ve kayıt gözden geçirme, yazılı-sözlü sınav, mülakat, performansın sahada gözlemlenmesi, geri bildirimlerin değerlendirilmesi vb. yöntemlerden biri veya daha fazlası kullanılacaktır.

TÜRKAK’a ulaşan başvuruların ihtiyaçtan fazla olması durumunda değerlendirme sonuçları üzerinden yapılacak sıralamaya istinaden bazı adaylar değerlendirme sürecine dahil edilmeyebileceklerdir. Başvuru sahipleri açılan ilanlarda tanımlanan asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan adayların başvuruları doğrudan reddedilecektir. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde portal.turkak.org.tr adresine yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. 

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Detayları görmek için lütfen ilgili ilan başlığına tıklayınız.