T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
;

Terimler Sözlüğü

Terim Arama
Günün terimi

izin verilir


Kullanım: Akreditasyon, uygunluk değerlendirme

Kaynak: Akreditasyon standartları

Açıklama:

Rehber olarak kullanılan ancak standarda uygunluk için zorunlu olmayan bir gereklilik veya metin için kullanılır.