T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

29.09.2021  Haberler
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve TÜRKAK’ın faydalanıcısı olduğu “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında; uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yönelik ‘’Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Bilgilendirme Semineri’’ 27 ve 29 Eylül 2021 tarihlerinde hibrit olarak Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜRKAK’tan akredite belgelendirme kuruluşu, doğrulayıcı kuruluşlar ve muayene kuruluşu temsilcilerinin katıldığı 27 Eylül 2021 tarihinde yapılan toplantının açılış konuşmasını Genel Sekreter Banu Müderrisoğlu yaptı. TÜRKAK’tan akredite laboratuvarlar, referans malzeme üreticileri ve yeterlilik testi sağlayıcıları temsilcilerinin katıldığı ikinci günkü toplantının açılış konuşmasını ise Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yalova Gökçe gerçekleştirdi.

Müderrisoğlu: “Üst yönetim bayrağını devraldığımız son 2 yıldır ülkemizin ticari alanlarda gücünün artırılması, global rekabette hak ettiği seviyeye ulaşması adına pek çok adımı atmanın ve kurumun geleceğine yön verecek projeleri yönetmenin gururunu yaşıyoruz.”

Konuşmasında, TÜRKAK’ın kurumsal faaliyetleri ve dinamik bir biçimde sürdürülen yeniden yapılandırma çalışmaları hakkında her fırsatta bilgi vermekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Müderrisoğlu, uluslararası faaliyetleri geliştirmek için yoğun mesai harcandığını, kurum ihtiyaçlarına göre organizasyon yapısının yenilendiğini ve tüm alanların mercek altına alınarak düzenlenmeye çalışıldığını belirtti. Genel Sekreter Müderrisoğlu, ayrıca Türkiye’de tek yetkili akreditasyon kurumu olarak her kararı ve icraatı hukuki, yazılı, kontrol edilebilir, hesap verilebilir ve ölçülebilir hale getirmek için çaba sarf edildiğini sözlerine ekledi.

Ardından TÜRKAK Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Kürşat Özdemir ve Serhat Gök Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını bilgilendirme toplantılarının önemini vurgularken yeni akreditasyon alanlarının birçoğunda başvuru alındığını ve akreditasyon verildiğini söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra İş Geliştirme ve Projeler Müdürü Mahmut Köseoğlu ‘’TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi’’ hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.

Ardından seminerin ilk gününde; Ürün Güvenliği AB Uyum Mevzuatı alanında yeni akreditasyon programları, Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanı Ahmet Gözüküçük tarafından tanıtılırken; gönüllü alandaki yeni akreditasyon programları hakkındaki bilgilendirme Belgelendirme Akreditasyon Başkanı Seher Batur tarafından yapıldı. Seminerin ikinci gününde ise Türkiye’de akreditasyon ve TÜRKAK’taki güncel gelişmeler Deney Akreditasyon Başkanı Emre Durmuş tarafından, uluslarararası alanda akreditasyon ve EA ve ILAC’taki gelişmeler Kalibrasyon Akreditasyon Başkanı Fatih Eğilmez tarafından katılımcılara aktarıldı.

Seminer, Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu Müdürü Yusuf Eren Akın’ın denetçi ve teknik uzman havuzu ile ilgili gelişmeler konusunda uygunluk değerlendirme kuruluşlarına bilgi verdiği sunumuyla devam etti.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında uygunluk değerlendirmesinin rolünü ise yürütülen IPA-II projesinin Proje Ekip Lideri Merih Malmqvist Nilsson dinleyicilere aktardı.

Devam eden programda Kurumsal İletişim Müdürü Ömer Karavelioğlu, Avrupa’da akreditasyonun geleceği ve Avrupa Akreditasyon Birliğinin stratejik hedefleri ile ILAC ve IAF’nin birleşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Seminerin öğleden sonraki bölümünde ilk gün TÜRKAK’ın emekli Genel Sekreteri ve Başdenetçisi Atakan Baştürk başkanlığında ve TÜRKAK Akreditasyon Uzmanı Pınar Yıldızlar Aksu, UDDER Yönetim Kurulu Başkanı Alper Türedi ve Uluslararası Denizcilik Sertifikasyon Enstitüsü (IMCI) Sertifikasyon Direktörü Ulrich Manigel’in bulunduğu panelde; TÜRKAK’ın gelecek politikaları, uluslararası kuruluşların yaklaşımları, pandemi sürecinde denetimler ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çok sayıda alanda görüşler tartışıldı. Ardından ODTÜ-BİLTİR Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gökler tarafından “Endüstri 4.0 Gelişmeleri Hakkında Kısa Bilgilendirme ve İlgili Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerine Etkisi” ve TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk tarafından “Teknolojik Gelişmelerin CASCO Standartlarına ve Akreditasyona Etkisi” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. İkinci gün öğleden sonra ise; Akademisyen ve TÜRKAK Başdenetçisi Melda Patan Alper tarafından “Yeterlilik Testleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmaların Teknik Açıdan Ele Alınması”, Baş Hekim Yardımcısı ve TÜRKAK Başdenetçisi  Dr. İlhan Aydın tarafından “Pandemi Sürecinde TÜRKAK Denetimleri ve Uyulması Gereken Kurallar”, TÜBİTAK UME Kalite Yöneticisi ve TÜRKAK Başdenetçisi Enver Sadıkoğlu tarafından “Ölçüm Biliminin Uluslararası ve Bölgesel Alanda Değerlendirilmesi”, TÜRKAK Akreditasyon Uzmanı Dr. Aslıhan Ünüvar tarafından “TÜRKAK Denetimlerindeki Geri Bildirimlerin Analizi” ve son olarak TÜRKAK Akreditasyon Uzmanı Saime Sibel Sümer tarafından “Pandemi Sürecinde Uzaktan Yürütülen Faaliyetler ve TÜRKAK Politikası” başlıklı sunumlar katılımcılara aktarıldı.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından merak edilenlerin sorulduğu soru-cevap bölümüyle sona eren seminere iki gün boyunca yaklaşık 1000 kuruluş temsilcisi katıldı.

 

Seminerin 1. günü video kaydı için tıklayınız

Seminerin 2. günü video kaydı için tıklayınız