T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

28.04.2017  Haberler
TÜRKAK’ın EA MLA anlaşmasının yenilenmesi ve kapsam genişletmesi kararı alındı

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi ve MLA (Çok Taraflı Tanıma Anlaşması) tarafı olan TÜRKAK’ın EA kurallarına göre mevcut MLA kapsamının sürdürülmesi ve MLA kapsamına yeni eklenen ISO/IEC 17043’e göre “Yeterlilik Testi (YT) Sağlayıcılarının akreditasyonu” kapsamındaki MLA kapsamı genişletme başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla Ocak 2016’da eş değerlendirme denetimleri ile başlayan süreç, 27 Nisan 2017 tarihinde EA Çok Taraflı Tanıma Konseyinin (MAC) aldığı kararla sonuçlandı. TÜRKAK’la ilgili alınan kararda “EA MAC, TÜRKAK’ın kalibrasyon, deney, tıbbi deney, muayene, ürün belgelendirme, yönetim sistemleri belgelendirme ve personel belgelendirme alanlarında MLA’sının sürdürülmesini; ISO/IEC 17043’e göre Yeterlilik Tersti Sağlayıcıları alanında MLA kapsamına alınmasını ve sonraki eş değerlendirme ziyaretinin (normal planlama doğrultusunda) 4 yıl sonra gerçekleştirilmesini onaylar” şeklinde ifadelere yer verildi..

Bu kararla TÜRKAK herhangi bir koşul olmaksızın mevcut MLA anlaşmasının sürdürülmesini ve ISO/IEC 17043 YT alanının da, önde gelen AB ülkeleri ile aynı anda, MLA kapsamına dâhil edilmesini sağladı.. Bundan böyle YT alanında TÜRKAK’tan akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarımızca düzenlenen raporlar da EA çok taraflı tanıma anlaşması kapsamında uluslararası tanınırlığa sahip olacaktır.

Uzun soluklu bu süreçte, başta şahit denetimlerin gerçekleştirildiği uygunluk değerlendirme kuruluşlarımız olmak üzere katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.