T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

14.06.2021  Haberler
TÜRKAK yeni akreditasyon alanlarına hazırlanıyor

TÜRKAK, 2021 yılında Biyobanka, ICAO-CORSIA, AS9100 veISO/IEC 20000-1 ISO 27701 alanlarında akreditasyon başvurusu almaya başlıyor.

Biyobanka

2018 yılının Ağustos ayında yayımlanan ISO 20387 standardı, biyolojik malzeme ve uygun kalitede veri toplanmasını sağlamak için kalite kontrol gereklilikleri dahil olmak üzere biyobankaların yeterliliği, tarafsızlığı ve tutarlı çalışması için genel gereklilikleri belirten standarttır.

TÜRKAK, 2021 yılında biyobanka alanında akreditasyon başvurularının kabul edilmesi için gerekli çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda biyobankaların akreditasyonunda izlenecek süreç hakkında bilgilendirme TÜRKAK internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

ICAO-CORSIA

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization – ICAO) Birleşmiş Milletlerin havacılık alanında faaliyet gösteren organizasyonudur. ICAO; 2016 yılında düzenlenen 39.Konsey Toplantısında, 2020 yılından itibaren uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmayı hedefleyen Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – CORSIA Programını kabul etmiştir.

TÜRKAK, R40.11 “Havacılıkta Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanmasında Faaliyet Gösteren Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Rehberi” çerçevesinde akredite olmak isteyen doğrulayıcı kuruluşların başvurularını kabul etmeye başladı.

AS 9100

AS 9100 standardı, havacılık, uzay ve savunma sanayi için uluslararası alanda yaygın olarak kabul gören bir kalite yönetim sistemidir.

MİHENK (Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi) SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Teknik Komitesi olarak görev yapmakta ve Türk Milli Havacılık, Uzay ve Savunma Endüstrisi’ni temsil etmektedir ve gereklerini yerine getirmek için TÜRKAK ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

TÜRKAK, ilgili alanda akreditasyon hizmeti vermek üzere gerekli çalışmalarını tamamlamak üzere faaliyetlerine devam etmektedir.

ISO/IEC 20000-1 ISO 27701

Ağustos 2019’da yayımlanan ISO/IEC 27701 standardı, Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi (Privacy Information Management Systems (PIMS)) için hazırlanan ve ISO 27001 ve ISO 27002’ye ek olarak uygulanacak yeni bir belgelendirme alanıdır.

ISO/IEC 20000-1 standardı ise Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgelendirme faaliyetidir.

TÜRKAK R40.12 ISO/IEC 27701 ve ISO/IEC 20000-1 Belgelendirme Faaliyetlerinin Akreditasyonuna İlişkin Rehberinde belirtilen şartlar çerçevesinde başvurular kabul edilmeye başlandı.