T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

28.11.2022  Haberler
TÜRKAK Danışma Kurulu Toplantısı 28 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulu toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu, Danışma Kurulu üyelerine hitap etti.

TÜRKAK, Türkiye’de Alanında Yetkili Tek Akreditasyon Kurumu

Sözlerine Avrupa Birliği Daimî Temsilciliği görevine başlamadan önce TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı olarak son Danışma Kurulu Toplantısına katıldığını belirterek başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı; Danışma Kurulunda üyelerden gelen görüş, yorum ve önerileri çok ciddiye aldıklarını, bu geri dönüşler ile TÜRKAK’ın çalışmalarının daha verimli bir noktaya geldiğini vurguladı.

Dış ticarette akreditasyonun teknik engelleri kaldırma noktasında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Kaymakcı, TÜRKAK’ın Türkiye’de alanında yetkili tek akreditasyon kurumu olduğunu vurguladı.

Kaymakcı, TÜRKAK’ın 25 yıla yakın tecrübesiyle Avrupa’da ve dünyada lider bir kurum olduğunu belirterek Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan gibi ülkelere deneyimlerini aktarıp diğer ülkelerin akreditasyon kurumlarının güçlendirilmesine katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Uluslararası Raporlarda, TÜRKAK Ülkemizi Akreditasyon Alanında Üst Sıralara Taşıyor

TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu, 23. yaşını dolduran TÜRKAK’ın çeyrek asrı devirmeye adım adım ilerlerken Kurumda uygulanan adil, şeffaf, hesap verebilir, bilime ve analitik verilere dayalı çalışma sistemi sayesinde uluslararası arenada önemli başarılar kazanıldığını ifade etti.

Müderrisoğlu; Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi İçin Kalite Altyapısı raporunda Türkiye’nin akreditasyon alanında bir önceki yıla kıyasla 12 sıra birden yükselerek beşinci sırada yer aldığını, ayrıca aynı raporda gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre ise Türkiye’nin kendi grubunda en yüksek puanı alan ikinci ülke olduğunu belirtti.

OECD tarafından “KOBİ Politika İndeksi: Batı Balkanlar ve Türkiye 2022” başlığıyla yayımlanan raporda ise Türkiye’nin bütün Batı Balkan ülkelerini geride bırakarak akreditasyon alanında en yüksek puanı aldığını aktaran Müderrisoğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın da kıymetli katkıları ve destekleri ile uluslararası raporlarda bir yıl içerisinde ülkemizin akreditasyon alanında önemli bir yükseliş kaydettiğini belirtti.

Konuşmasında TÜRKAK’ın yeni alanlardaki faaliyetlerinin uluslararası tanınırlık elde etmeye devam ettiği bilgisini de paylaşan Müderrisoğlu, AS9100 standartları serisinde TÜRKAK’ın Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemlerinin akreditasyonuna yönelik dünya genelinde yetkilendirilmiş ve tanınmış 14. akreditasyon kurumu olduğunu belirtti.

TÜRKAK Genel Sekreteri, Danışma Kurulu üyelerine TÜRKAK’ın EA MLA kapsamına ISO/IEC 17029 standardını dahil eden Avrupa’daki ilk 2 akreditasyon kurumu arasında yer aldığını aktardı.

TÜRKAK Yönetim Kurulu Üyelerine Plaket Takdim Edildi

Danışma Kurulu açılış konuşmalarının ardından 3 yıllık görev süreleri yakında dolacak olan TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine sundukları katkılar ve emekler için teşekkür plaketleri takdim edildi.

Açılış konuşmaları ve plaket takdiminin ardından düzenlenen çalıştayda Danışma Kurulu üyeleri ile Kurumun gelecek politika, strateji ve hedefleri, TÜRKAK’ın tarafsızlığının korunmasına yönelik tavsiyeler ile Kurumun dış ticaretteki rolünün geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalıştay sonuçlarının paylaşılmasının akabinde görüş ve önerilerin dinlenmesinin ardından Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.