T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

01.11.2019  Haberler
TÜRKAK Danışma Kurulu Toplantısı 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi

Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI’nın başkanlığında 1 Kasım 2019 Cuma günü Antalya’da gerçekleştirilmiştir. TÜRKAK Genel Sekreteri Sayın Banu MÜDERRİSOĞLU, Kurum yöneticileri ve ilgili personelin hazır bulunduğu toplantıda Danışma Kurulu Üyeleri ile çeşitli konularda istişare edilmiştir.

Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI’nın açılış konuşmalarının ardından TÜRKAK Genel Sekreteri Sayın Banu MÜDERRİSOĞLU Danışma Kurulu üyelerine yönelik bir konuşma gerçekleştirmiştir. Konuşmada TÜRKAK’ın görev, yetki ve sorumluluk alanlarında değinen, ulusal ve uluslararası etkinliğine vurgu yapan MÜDERRİSOĞLU geleceğe yönelik TÜRKAK çalışmalarının aynı etkinlikte sürdürüleceğine vurgu yapmıştır.

Sonrasında Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kayıhan CABIOĞLU Danışma Kurulu Üyelerine bir sunuş gerçekleştirmiştir. CABIOĞLU tarafından yapılan sunumda TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat ve yönetmelikler, görev, yetki ve sorumluluklar, organizasyon şeması, TÜRKAK’ın 2018 ve 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri, yürütülen uluslararası projeler ve gelişmeler konularına değinilmiştir. Ardından Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ahmet GÖZÜKÜÇÜK TÜRKAK Danışma Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları ve tarafsızlık analizi konularında detaylı bilgilendirmeler yapmıştır.

Son olarak Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri ile görüş, önerileri alınmıştır. Ayrıca toplantıda çeşitli Bakanlıklar ile Kurum ve Kuruluşlardan gelen temsilciler tarafından çeşitli konularda soru ve talepler dile getirilmiştir. Bu bağlamda Bakan Yardımcısı KAYMAKCI, Genel Sekreter MÜDERRİSOĞLU ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yöneltilen sorulara cevap verilmiş, dile getirilen tavsiye ve önerilere ilave açıklamalar getirilmiştir.

TÜRKAK Danışma Kurulu toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi, yapılan faaliyetlerin müzakere edilmesi ve önerilerin dile getirilmesinin ardından sona ermiştir.

Tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.