T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

06.09.2017  Haberler
Referans Malzeme Üreticilerinin Akreditasyonu için ISO 17034: 2016 Uygulama Takvimi

Referans Malzeme Üreticilerinin akreditasyonunda kullanılan TSE ISO Guide 34:2016 rehberi, 1 Kasım 2016 tarihinde ISO tarafından revize edildi ve ISO 17034:2016 standardı yayınlanarak yürürlüğe girdi.. Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından Referans Malzeme Üreticilerinin bu standarda uyum sağlaması için (3 yıllık) 31 Ekim 2019 tarihine kadar geçiş süresi belirlendi..

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan Referans Malzeme Üreticilerinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar bu standarda geçişinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda TÜRKAK’a akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan Referans Malzeme Üreticileri ile Kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların ISO 17034:2016’ya geçişleri aşağıdaki şekilde sağlanacaktır.

a) TSE ISO Guide 34:2016 rehberine göre yapılacak yeni başvurular 1 Ocak 2018 tarihine kadar kabul edilecektir.

b) 1 Ocak 2018 - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular TSE ISO Guide 34:2016 rehberine veya ISO 17034:2016 standardına göre yapılması halinde kabul edilecek olup, bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise ISO 17034:2016 standardına göre yapılması halinde kabul edilecektir.

c) 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Kurumumuza TSE ISO Guide 34:2016 rehberine göre başvuru yapmış Referans Malzeme Üreticilerinin denetimleri bu standarda göre yapılarak akreditasyonları gerçekleştirilecektir. Bu kuruluşlara yapılacak ilk gözetim ve/veya kapsam genişletme denetimleri ISO 17034:2016 standardına göre gerçekleştirilerek geçiş sağlanacaktır.

d) Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan Referans Malzeme Üreticilerinin 1 Temmuz 2018 tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak tüm gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme denetimleri ISO 17034:2016 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçişleri sağlanacaktır.