T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

31.08.2022  Haberler
OECD’nin Yayımladığı Raporda Türkiye, 7 Ülke Arasında Akreditasyon Alanında En Yüksek Puanı Aldı

KOBİ Politika İndeksi: Batı Balkanlar ve Türkiye 2022: Avrupa için Küçük İşletmeler Yasasının Uygulanmasının Değerlendirilmesi” başlıklı rapor Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) sitesinde yayınlanmıştır.  Raporda “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Standartlar ve Teknik Düzenlemeler (Boyut 7)” isimli başlıkta Türkiye’nin ve Batı Balkan ülkelerinin (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan) akreditasyon, uygunluk değerlendirme, standardizasyon, teknik düzenlemeler, metroloji ve piyasa gözetimi alanlarında Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzeyleri karşılaştırılmıştır. Akreditasyon alanında yedi ülke arasından en yüksek puanı Türkiye almıştır.
 
Rapor Hakkında

Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasasına ilişkin çalışmalar kapsamında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ve projeye dâhil olan ülkeler ile işbirliği içerisinde KOBİ Politikası Endeksi (SME Policy Index) raporu hazırlanmaktadır. Söz konusu raporda, hükümetlerin KOBİ politikaları, yasada yer alan prensipler doğrultusunda değerlendirilmekte, kaydedilen gelişmelere ve mevcut durumun iyileştirilmesine ilişkin tavsiyelere yer verilmektedir. 

2020-2022 dönemi değerlendirme çalışmaları kapsamında söz konusu süreç etkin ve başarılı bir şekilde yürütülerek, Ülkemizde gerçekleştirilen çalışma ve kaydedilen gelişmeler rapora yansıtılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen bulgular OECD ile değerlendirilmiş, ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmıştır. Yayınlanan KOBİ Politika Endeksi: Batı Balkanlar ve Türkiye 2022 Raporuna ulaşmak için tıklayınız