T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

17.11.2021  Haberler
Genel Sekreter Banu Müderrisoğlu TÜRKAK’ta göreve yeni başlayan personel ile bir araya geldi.

Kurumumuz, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgisine göre Ek-23’üncü ve Ek-27’nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre 10 (on) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 (bir) Hukuk Müşaviri, diğer yandan yine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-6’ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağını 2021 yılında Mayıs ve Haziran aylarında duyurmuştu.

Geçekleştirilen sınavlar sonucunda 9 (dokuz) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli görevlerine başladı. Yapılan ihtiyaç analizi sonucu TÜRKAK’ın farklı birimlerinde istihdam edilen personeller 17.11.2021 tarihi itibarıyla kurumsal konuların ve akreditasyon standartlarının aktarıldığı Uyum Eğitimi Programı’na başladı.

Genel Sekreter Banu Müderrisoğlu eğitimin ilk gününde yeni başlayan personel ile bir araya gelerek kendilerine yeni çalışma yaşantılarında başarılar diledi.

Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı TÜRKAK ailesi olarak tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.