T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

09.06.2022  Haberler
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı’nın Dünya Akreditasyon Günü Mesajı

Dünya Akreditasyon Günü, bu sene “Akreditasyon: Çevre ve Ekonomik Büyümede Sürdürülebilirlik” temasıyla kutlanmaktadır. Dünyada akreditasyon faaliyetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla uluslararası çatı birlikler ve Türk Akreditasyon Kurumu gibi ulusal akreditasyon kurumları tarafından her sene 9 Haziran’da kutlanan Dünya Akreditasyon Günü, akreditasyon ve uygunluk değerlendirme süreçlerinin, yaşamakta olduğumuz küresel sorunlara çözüm sunma noktasında üstlendiği rolü göstermeyi amaçlamaktadır.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri, hiç şüphesiz iklim değişikliğidir. İklim değişikliği tüm dünyayı derinden etkilemekte olup iklim değişikliğiyle mücadelede karbon emisyonlarının azaltılması, çevrenin korunması, orman yönetiminde kalite standartlarına uyulması, döngüsel ekonomiye geçilmesi, gıda ve enerji güvenliğinin sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planına uyum sağlaması, yeni yeşil ve dijital dünya düzeninde etkin bir rol üstlenerek sürdürülebilir bir büyüme modeline sahip olmasında, ülkemizin genel akreditasyonda tek yetkili kurumu olan TÜRKAK’a önemli görevler düşmektedir.

Yeşil ticaretin her geçen gün daha çok önem kazandığı böyle bir dönemde, karbon ve su ayak izinin azaltılarak sanayi stratejisinin yeşil anlayışla yeniden tasarlanması gerekmektedir. TÜRKAK faaliyet gösterdiği alanlarda verdiği akreditasyon hizmeti ile iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümde önemi yadsınamaz bir kurumdur. Halihazırda 2000’in üzerinde kuruluşu akredite eden Türk Akreditasyon Kurumu, Sera Gazı Emisyonu Doğrulama ve Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (ICAO-CORSIA) gibi alanlarda gösterdiği faaliyetler ile çevrenin korunması, yeşil ve döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaşması hususunda önemli bir görev üstlenmektedir.

Diğer taraftan, dünyada akreditasyon sistemi ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır. Akredite hizmetlerin kabulü, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) gibi uluslararası ve bölgesel çatı kuruluşlar ile yapılmakta olan çok taraflı ve karşılıklı tanınma anlaşmaları ile tesis edilmektedir. Ülkemizin faaliyet gösterdiği alanlarda tek yetkili akreditasyon kurumu olan TÜRKAK EA, IAF ve ILAC'ın tam üyesi konumundadır. Bu sayede uluslararası ticarette malların ve hizmetlerin karşılıklı kabulü hususunda kilit bir rol oynamakta olup, sürdürülebilir ekonomik büyüme için ülkemizdeki kıymetli kilometre taşlarından biridir.

Bu seneki Dünya Akreditasyon Günü teması vesilesiyle bir kez daha yeşil gelecek için hepimizin üstüne düşeni yapması gerektiğini hatırlatıp, akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, değerli denetçi ve teknik uzmanların, akreditasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde emeği olan bütün paydaşların ve çok kıymetli TÜRKAK çalışanlarının Dünya Akreditasyon Günü’nü kutluyorum.