T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

12.06.2013  Haberler
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü mesajı

Globalleşen dünyamızda uluslararası ticaret son yıllarda daha da önem kazanarak ön plana çıkmaktadır. Akreditasyon, ticaretin önündeki teknik engelleri kaldırarak dünya ticaretini kolaylaştıran bir sistemdir. Her yıl 9 Haziran günü, Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği tarafından Dünya Akreditasyon Günü olarak kutlanmaktadır. Tüm dünyada bu yıl beşincisi kutlanılan "Dünya Akreditasyon Günü"nde, bu konuya dikkat çekmek için 2013 yılının temasını “Akreditasyon; dünya ticaretini kolaylaştırır” olarak belirlemişlerdir. Bu vesile ile TÜRKAK olarak ilgili tarafların Akreditasyon Gününü tebrik ederiz.

Akreditasyon; ürün ve hizmetlerin kaliteli ve güvenli olmasını, ihraç edildiği ülkelerde yeniden teste tabi tutulmamasını, böylece ticaretin kolaylaşmasını ve hem zaman hem de masrafların azaltılmasını sağladığı için üretici, satıcı ve tüketici açısından çok önemlidir. Akredite olan firmaların düzenlediği raporların uluslararası geçerliliği olması sebebiyle daha geniş bir pazar ulaşma imkânı sağlamaktadır.

Bilindiği üzere ülkemizde akreditasyon hizmeti, 2001 yılından bu yana Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından sunulmaktadır. Bu 12 yıllık zaman zarfında TÜRKAK, deney ve kalibrasyon laboratuvarları, tıbbi laboratuvarlar, ürün belgelendirme, yönetim sistemleri belgelendirme, personel belgelendirme ve muayene kuruluşları olmak üzere toplam 800 kuruluşu akredite etmiş durumdadır..

TÜRKAK’ın sunduğu uluslararası kabul görmüş akreditasyon hizmeti sayesinde, ülkemiz üreticileri, sanayicileri ve ihracatçıları dış ülkelere bağımlı kalmaktan kurtulmaktadır.. TÜRKAK; EA (Avrupa Akreditasyon Birliği), ILAC (Uluslararası Laboratuvarlar Birliği), IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) gibi kuruluşlar ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Karşılıklı ve Çok Taraflı Tanıma Anlaşmaları (MLA, MRA) imzaladı.. Böylece, TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon hizmeti uluslararası emsalleriyle eşdeğer kabul edilmekte ve ülkemizdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca hazırlanan belgeler ile laboratuvar raporlarının uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı sağlanmış olmaktadır. Bu nedenle, sözü edilen anlaşmalar çerçevesinde TÜRKAK tarafından sunulan akreditasyon hizmeti ülkemiz ve ekonomimiz açısından çok önemlidir.

TÜRKAK hem yurt içinde hem de uluslararası alanda kısa sürede hızlı bir gelişme göstererek hem bölgesel hem de evrensel düzeyde kendini kabul ettirdi. Son olarak 2013 Nisan ayında, Avrupa Akreditasyon Birliğince TÜRKAK’ın akreditasyon alanındaki yetkinliğinin ve uluslararası tanınırlığının devam etmesine yönelik karar alınması ile TÜRKAK, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, akreditasyon çalışmalarını tarafsız, hızlı ve şeffaf bir şekilde sürdürecektir.

9 Haziran vesilesiyle, hem ülkemizdeki hem de uluslararası alandaki kurum ve kuruluşların Dünya Akreditasyon Gününü bir kez daha kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.