T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

18.03.2019  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesinin (EA-IC) 37. Toplantısı, 12 Mart 2019 tarihinde Oslo’da gerçekleştirildi

Kurumumuz adına iki temsilci ile katılım sağlanan Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi 37. Toplantısı, CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) ve ERA (The EU Agency for Railways) ile iş birliği faaliyetleri ile muayene kuruluşlarına yönelik diğer hususları görüşmek üzere yaklaşık 60 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda temel olarak ele alınan konular aşağıda yer almaktadır.

Araç Muayene Teknik Ağı
Muayene komitesi altında yer alan ve Kurumumuz Akreditasyon Uzmanı Ömer KARAVELİOĞLU’nun da içerisinde bulunduğu Teknik Ağ alt grubu olarak görev yapan görev gücü grubu tarafından, EA 5/02 “Motorlu Araçların ve Römorklarının Yola Elverişliliğinin Periyodik Muayenesinde ISO/IEC 17020’nin Uygulanması hakkında EA Rehberi’nin revizyon süreci ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve Periyodik Teknik Muayene (PTI) alanında 12.06.2018 tarihinde İstanbul’da ve 27.11.2018 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıların çıktıları değerlendirilmiştir.

Muayene alanında Yeni Teknolojilerin uygulanması:
Muayene kuruluşlarının önümüzde yıllarda potansiyel yeni akreditasyon alanları (muayene alanında ölçme ve dijital görüntülemeye yönelik dronlar, robotik ve yapay zeka) ile ilgili olarak farklı teknoloji türlerinin uygulanması, yeni teknolojiyi içeren faaliyetlerin ISO / IEC 17020’ye göre gereklilikleri ve yeni teknolojinin uygulanmasında yasal ve güvenlik gereklilikleri konusunda bilgilendirme amaçlı sunum yapılmıştır.

Olay Yeri İnceleme (CSI) alanında ISO/IEC 17020 standardının uygulanması 
Olay yeri inceleme birimlerinin değerlendirilmesinde ILAC G19’un kullanılması ve ISO / IEC 17020 temelinde gerçekleştirilen tanık denetimlerinin gerçekleştirilmesi hakkında bilgi paylaşımı yapılmış ve olay yeri inceleme için akredite olan ve akreditasyon için hazırlık yapan akreditasyon kurumları analiz edilmiştir. Bu alandaki ihtiyaca yönelik olarak sonraki toplantıda olay yeri inceleme alanında akreditasyon kapsamlarının analiz edilmesinin faydalı olacağı görüşülmüştür.

Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA)
Toplantı öncesi tüm akreditasyon kuruluşlarından ERA muayene kuruluşları (AsBo)’na yönelik hazırlanması talep edilen anket, toplantı sırasında analiz edilmiş ve taslak uygulama kılavuzunun içeriğine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılmıştır.
Toplantıda ayrıca 2018 yılında Varşova’da gerçekleştirilen EAIC toplantısının ikinci gününde yapılan çalıştay sonuçları değerlendirilmiş ve Berlin’de gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda görüşülmesi muhtemel konular değerlendirilmeye sunulmuştur. Toplantıda Araç Tip Onay alanındaki gelişmelere yönelik genel bilgilendirme yapılmış ve “EA 2025 Stratejisi Uygulama Planı”na yönelik güncellemeler iletilmiştir. EA Muayene Komitesi Başkan Yardımcısı Orbay EVRENSEVDİ, 14. ILAC Muayene Komitesi, 28. ILAC Akreditasyon Konuları Komitesi, 25. ILAC Düzenleme Komitesi toplantıları ve 20. EA Yatay Uyumlaştırma Komitesi (HHC) hakkında raporlama yaparak komiteyi ILAC toplantıların içeriği hakkında bilgilendirmiştir. Ayrıca 2019 yılı Nisan ayında Meksika’da gerçekleştirilecek olan 15. ILAC Muayene Komitesi ve 29. ILAC Akreditasyon Konuları Komite Toplantı gündemleri de gözden geçirilmiştir.
Bir sonraki EA Muayene Komite Toplantısı’nın 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde DAkkS ev sahipliğinde Berlin’de (Almanya) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.