T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

18.03.2019  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Yatay Uyumlaştırma Komitesi (EA-HHC) 21. Toplantısını 12-13 Mart 2019 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirdi

Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Yatay Uyumlaştırma Komitesi (HHC) 21. Toplantısı, TS EN ISO/IEC 17011, 765/2008 Regülasyonu ve ilgili ILAC/IAF/EA dokümanlarının harmonize bir şekilde uygulanması çerçevesindeki hususları görüşmek üzere 36 Ulusal Akreditasyon Kurumundan ve bazı Avrupa Akreditasyon Birliği paydaşlarından (CEOC, EUROLAB, IIOC, SCC) olmak üzere toplamda 51 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda temel olarak ele alınan konular aşağıda yer almaktadır.
EA “Tek Ses Konsepti”:

  • EA 2020-2025 stratejisinde en önemli yere sahip olan hususlardan birisi olan “Tek Ses Konsepti”ne dair politikayı içeren ‘EA-1/23 ”Tek Ses” üzerinden konuşmaya dair EA politikası’ dokümanı 15.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır.
  • EA intraneti içerisinde akreditasyon kuruluşlarının kullanacağı ve görüşlerini paylaşacağı bir forum bölümünün Nisan ayında devreye alınması planlanmaktadır.
  • Akreditasyon kuruluşları arasında yasal görüş ihtiyacı gerektiren bazı hususların daha hızlı çözüme kavuşturulabilmesi için her akreditasyon kuruluşunun bir irtibat personeli bildirmesi ve bu kişiler üzerinden hızlı bir iletişim sağlanması hususu görüşüldü. Bir sonraki toplantıda bu konuda kesin karar verilecektir.

TS EN ISO/IEC 17011:2017 standardında yer alan “Risk” kavramı üzerine Çalıştay:
Bir önceki Yatay Uyumlaştırma Komitesi (HHC) toplantısında TS EN ISO/IEC 17011:2017 standardında yer alan “Risk” kavramı üzerine gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarının değerlendirilmesi sonrası bu toplantıda ikinci bir çalıştay gerçekleştirilmiş, belirlenen konular üzerinden katılımcılar görüşlerini paylaşmışlardır. Yapılan çalıştay sonucunda akreditasyon kuruluşlarının “Risk” kavramını değerlendirirken ve süreçlerine yansıtırken ortak bir uygulama sağlanmasına yardımcı olmak için risk türlerini içeren bilgilendirici bir komite dokümanı hazırlanmasının faydalı olacağı değerlendirildi. Dokümanın hazırlanması için de komite üyeleri arasından bir çalışma grubu (TFG) oluşturuldu.

EA-2/17 Dokümanının revizyonu: Akreditasyon kurumlarının uygulamalarında harmonizasyonu sağlamak ve dokümanın daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamak adına ‘EA-2/17 Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin EA Dokümanı’nın revize edilmesi için komite altında 2018 yılı içerisinde bir çalışma grubu (TFG) oluşturulmuştur.
Kurumumuz Akreditasyon Uzmanı İhsan Emre BİLİCİ’nin de içerisinde bulunduğu bu çalışma grubu (TFG) tarafından hazırlanan yeni taslak ‘EA-2/17 Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin EA Dokümanı’ aynı anda hem komite üyelerine hem de EA paydaşlarından olan Avrupa Komisyonu (EC) ve EA danışma kuruluna (EAAB) 60 gün süreyle görüşe sunulmuştur. Gelen görüşler sonrası dokümanın son halinin verilmesi planlanmaktadır.

EA-1/22 Dokümanının revizyonu: Kurumumuz Akreditasyon Uzmanı İhsan Emre BİLİCİ’nin de içerisinde bulunduğu çalışma grubu (TFG) tarafından hazırlanan yeni taslak ‘EA-1/22 Akreditasyon Kuruluşları tarafından Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesine ilişkin EA Prosedürü ve Kriterleri’ dokümanı aynı anda hem komite üyelerine hem de EA tarafından kabul edilmiş uygunluk değerlendirme programları listesinde yer alan ilgili program sahiplerine 60 gün süreyle görüşe sunulacaktır. Gelen görüşler sonrası dokümanın son halinin verilmesi planlanmaktadır.
TS EN ISO/IEC 17011 ve 765/2008 Regülasyonun uygulanmasında harmonizasyon sağlanmasını amaçlayan EA dokümanlarının revizyonu:

EA-2/13 dokümanı revizyonu: Kurumumuz Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet GÖZÜKÜÇÜK’ün de içerisinde bulunduğu çalışma grubu (TFG) tarafından hazırlanan ‘EA-2/13 EA üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği için EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve Prosedürü’ dokümanının yeni taslağı EA üyesi akreditasyon kuruluşlarına görüşe sunulacaktır.

EA-3/01 dokümanı revizyonu: ‘EA-3/01 Akreditasyon sembollerinin kullanımı, akreditasyona yazılı atıf ve EA MLA statüsüne atfa ilişkin EA şartları’ dokümanının yeni taslağı hazırlandı ve komite üyelerine görüşe sunulacaktır. Aynı zamanda, EA MLA markasının kullanımı ile ilgili olarak da bir doküman hazırlanmaktadır.

EA-2/15 dokümanı revizyonu: ‘EA-2/15 Esnek Kapsamlarının Akreditasyonuna ilişkin EA Gereklilikleri’ dokümanının yeni taslağı hazırlandı ve komite üyelerine görüşe sunulacaktır.
Ayrıca, Onaylanmış Kuruluşlar açısından danışmanlığın tanımı ile ilgili hususlara ilişkin yeni bir doküman hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
Yatay Uyumlaştırma Komitesinin (HHC) bir sonraki (22.) toplantısı 17-18 Eylül 2019’da Brüksel’de gerçekleşecektir.