T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

31.05.2019  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Sera Gazı Emisyonları Çalışma Grubu (EA CC EU ETS) 9. Toplantısı gerçekleştirildi

Danimarka Akreditasyon Kuruluşunun (DANAK) ev sahipliğinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Avrupa Akreditasyon Birliği Belgelendirme Komitesi Sera Gazı Emisyonları Çalışma Grubu (EA CC EU ETS) Toplantısı, Kurumumuzu temsilen UİPM Müdürü Mustafa Fırat NAZİK ve Sistem Akreditasyon Başkanlığı personeli Ömer SARI’nın da yer aldığı yaklaşık 30 EA üyesi Akreditasyon Kuruluşu temsilcisinin katılımıyla 15-16 Mayıs 2019 tarihlerinde Kopenhag’da gerçekleştirildi.

Toplantıda temel olarak aşağıdaki konular görüşüldü.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2003/87/EC nolu Direktifi doğrultusunda yayımlanmış olan MRR (601/2012) ve AVR (600/2012) Regülasyonlarının revizyonlarının durumu:

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması (MRR - 600/2012) ile Sera Gazı Emisyon Raporları ve ton-km Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcıların/Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu (AVR - 601/2012) Regülasyonlarının revizyon çalışmaları 2018 yılının sonunda tamamlanarak, 600/2012 yerine 2067/2018 ve 601/2012 yerine 2066/2018 Regülasyonları yayınlanmıştır. 2066/2018 ve 2067/2018 Regülasyonları; ICAO CORSIA’nın şartları ve FAR (Free Allocation Regulation)’ın şartlarının ilave edilmesi gerekliliği nedeniyle 2018 yılı sonunda revize edilmiş olup, ilerleyen yıllarda ISO 17029, ISO 14065 standartlarının revize edilecek olması ve ilgili şartların AB mevzuatına entegre edilmesini de içerecek şekilde revizyon çalışmalarının devam etmekte olduğu bildirildi.

EA 6/03:2013 dokümanının revizyonu hakkında bilgilendirme:

EA 6/03 dokümanının revizyon çalışmaları EA CC EU ETS Network Grup tarafından yürütülmektedir ve 3 yıldır devam eden revizyon çalışmalarında sona gelinmiştir. EA 6/03 dokümanının 2019 yılı içerisinde yayımlanması ve 2020 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanılması beklenmektedir.

Sivil havacılık sektöründe uygulanacak olan ICAO CORSIA Programı hakkında bilgilendirme:

CORSIA SARPs Programı, ICAO (International Civil Aviation Organization) tarafından oluşturulan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uluslararası seviyede uygulanan bir programdır.

Hali hazırda Avrupa’da uygulanan 2003/87/EC Direktifi içerisinde sivil havacılık ile ilgili akreditasyon kapsamı (faaliyet grubu 12) verilmektedir. 2003/87/EC Direktifi, Avrupa Birliği sınırları dahilinde uygulanan tüm uçuşları (yurt içi + uluslararası) kapsamakta, ICAO CORSIA Programı ise uluslararası seviyede uygulanan ve sadece uluslararası uçuşları kapsayan bir programdır. ICAO CORSIA Programının Avrupa Birliği’nde uygulanmaya başlanılması için AB mevzuatının (EU Delegated Act) yürürlüğe girmesi gerekmektedir. AB mevzuatına son şekli verilmiş ve 6 Mart 2019 tarihinde onaya gönderilmiştir. ICAO CORSIA Programında; ISO 14065’in yanı sıra ICAO Annex 16 Volume IV SARPs, ilave ICAO dokümanları (Çevresel Teknik El Kitabı ve 5 adet Uygulama Elementleri dokümanları) ve AB mevzuatı (EU Delegated Act xxxx/2019) uygulanacaktır.

CORSIA Programının şartlarının da ilave edilecek olması sebebiyle, IAF MD 14 (ISO/IEC 17011 standardının sera gazının geçerli kılınması ve doğrulanması alanında uygulanması) ve IAF MD 6 (ISO 14065’in uygulanması hakkında) ile ilgili revizyon çalışmaları sürdürülmektedir.

ISO 14065, ISO 14064-3 revizyonları ve ilk defa yayımlanacak olan ISO 17029 hakkında bilgilendirme:

ISO 17029 standardının (Uygunluk değerlendirmesi – Geçerli kılma ve doğrulama kuruluşları için genel prensipler ve şartlar) revizyonu FDIS seviyesindedir ve 2019 yılının sonbaharında yayımlanması beklenmektedir.

ISO 17029 standardının uygulanmaya başlayacak olması, ISO 14065 ve ISO 14064-3 standartlarını hükümsüz kılmayacaktır. ISO 14065 ve ISO 14064-3 standartları; ISO 17029 standardının (seviye 3), sera gazı emisyon raporlarını doğrulayan Doğrulayıcılara/Doğrulayıcı Kuruluşlara özel şartlar içeren sektöre özgü seviye 4 dokümanlar olarak kullanılmaya devam edecektir.

ISO 14064-3 standardı 2019 yılında yayımlanmıştır. ISO 14064-3:2019 standardı yayımlanmasına rağmen, ISO 14065 dokümanında ISO 14064-3:2006 versiyonuna atıf yapıldığından, ISO 14065 açısından ISO 14064-3’ün 2019 versiyonu şu an için uygulanamamaktadır. ISO 14065’in revize olmasıyla birlikte bu problem çözülebilecektir. ISO 14065 standardının revizyon çalışmaları devam etmekte ve Haziran 2020’de yayımlanması beklenmektedir.