T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

06.09.2017  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) 2017 Yılı Muayene Komitesi Toplantısı

Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) 34. Muayene Komitesi (IC) LETONYA, Riga’da 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Avrupa Akreditasyon Birliğine üye ülkelerin temsilcilerinin katıldığı Muayene Komitesi (IC) toplantısında çeşitli üye ülkelerden yaklaşık 50 katılımcı hazır bulundu. Komite üyeleri, toplantı gündeminde yer alan konuları değerlendirerek bazı konularda kararlar aldı.

Toplantının ilk gününde “Taşerona verme ve Franchising”, “Çok sahalı Muayene Kuruluşları” ve “Yasal Otoriteler ile iş birliği” konularında 1 günlük çalıştay gerçekleştirildi. 6 grup halinde çalıştay konuları üzerine karşılıklı tartışmalar yapıldıktan sonra çalıştay çıktıları sunumlar ile tüm toplantı katılımcılarına aktarıldı ve sunumlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 2018 Eylül ayında Polonya’da yapılacak olan Muayene Komitesinde de bir günlük bir çalıştay yapılması kararlaştırıldı. Çalıştay konularından birisinin “Test ve Muayene Faaliyetleri Arasındaki İlişki ve Çakışma” olacağı belirtildi.

EA Muayene Komitesi (EAIC) Başkanı Rolf Straub’un (SAS, İsviçre Ulusal Akreditasyon Kurumu) başkanlık ettiği toplantının ikinci günü Rolf Straub’un 2018-2019 dönemi için tekrar EA Muayene Komitesi (EAIC) Başkanı seçildiği duyurusu ile başlamıştır. Toplantıda ayrıca TÜRKAK’tan Orbay EVRENSEVDİ, 2018-2019 dönemi için EA Muayene Komitesi (EAIC) Başkan Yardımcısı seçildi..

Daha sonra, Almanya Akreditasyon Kuruluşundan (DAkkS) Lutz HÖHNE «ILAC G 27 Guidance on measurements performed as part of an inspection process» dokümanı ile ilgili bir sunum yaptı. . Sunumda ILAC G27 dokümanı içerisinde ISO/IEC 17020 ve ILAC P15, ILAC P8 ile uyuşmayan, ek koşullar getiren maddelerin var olduğu belirtildi.. Bu uyumsuzluğun Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC) nezdinde gündeme getirilmesi ve ILAC G27 dokümanının uyumsuzluğu giderecek şekilde revizyonunun talep edilmesi kararlaştırıldı..

İspanya Akreditasyon Kuruluşundan (ENAC) Javier BARROSO EAIC Araç Muayene Technical Network Koordinatörü seçildi.. Araç Muayene Technical Network eski Koordinatörü Tomas Holm (SWEDAC), Technical Network’in yeni koordinatörü olan Javier BARROSO önderliğinde Araç Muayene Teknik Ağındaki altında CITA ile yakın iş birliği ile daha aktif olarak çalışacak küçük bir çalışma grubu oluşturulmasının önemine tekrar vurgu yaptı. Bu çalışma grubuna katkıda bulunmak için halihazırda SWEDAC, ENAC ve TÜRKAK’ın gönüllü ve istekli olduğunu belirtti. 

Demiryolu sektörü ile ilgili Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) tarafından ‘Onaylanmış Kuruluş Denetim Programı’ yayımlandığı; bu programın uygulamasına ilişkin doküman olan “Onaylanmak İsteyen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Şartlar” dokümanı üzerinde EA Yatay Uyumlaştırma Komitesinde (EA HHC) durulacağı belirtildi.. Konu ile ilgili ENAC’tan bir uzman sunum yaptı.. Avrupa Komisyonu Çevre Departmanından Pierre Henry EU ETV (Çevre Teknik Doğrulaması) programının son durumu hakkında bir sunum yaptı..

Komite Başkanı, EAIC üyelerini EA 2025 Stratejisi dokümanlarını dikkatle okumaya davet etti.. Başkan özellikle bu doküman içerisinde belirtilen ve EA üyelerinin “Tek Ses” olarak konuşmalarını sağlayacak olan EA’nın çekirdek değerlerine dikkat çekti..

Muayene kapsamlarının harmonizasyonuna ilişkin çalışmaların 2018 yılında devam edeceği vurgulandı.. Son olarak, bir sonraki EA Muayene Komitesi (IC) toplantısının İngiltere Akreditasyon Kuruluşunun ev sahipliğinde (UKAS) 13 Mart 2018 tarihinde Windsor Bölgesinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı..

Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA) resmi web sitesinde toplantıya ilişkin yayımlanan habere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

http://www.european-accreditation.org/information/the-ea-inspection-committee-met-on-14-15-september-2017in-riga-latvia