T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

13.10.2021  Haberler
Akreditasyon Konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Semineri 13.10.2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, uygunluk değerlendirme alanında ülkemizde yürütülen çalışmalar, Paris İklim Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve ilgili hizmetler hakkında bir açık veri ve bilgi kaynağı girişimi olan Küresel Kalite Altyapı Endeksi Programına (GQII) göre Türkiye’nin akreditasyon altyapısı gelişmişliği bağlamında 184 ülke arasında 17. sırada bulunduğuna dikkat çeken Kaymakcı, özellikle kamu alımlarında, mevzuat ve düzenlemelerde TÜRKAK akreditasyonunun aranmasının önemine değinerek bu anlamda yasadışı girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu ise yaptığı konuşmada TÜRKAK’ın Türkiye’de tek yetkili akreditasyon kurumu olarak kamu ve özel sektörden uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti sağlayan Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) güçlü bir üyesi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında ayrıca TÜRKAK tarafından yürütülen akreditasyon faaliyetleri hakkında istatistikler de paylaşan Müderrisoğlu, TÜRKAK’ın yaklaşık 2000 akredite uygunluk değerlendirme kuruluşuna hizmet verdiğini TÜRKAK’tan akredite kuruluşların yaklaşık 400’ünün kamu kurumu ve STK’lara bağlı kuruluşlardan oluştuğunu, benzer şekilde TÜRKAK’ta bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 1540 denetçi ve teknik uzmanın da 482 kişisinin (%37’sinin) yine kamu kurumları ve STK’lardan temin edildiğini belirterek sadece bu verilerin bile TÜRKAK’ın diğer kamu kurumları ve STK’larla olan iş birliğinin ülkemiz kalite altyapısı ve akreditasyon alanlarında ne denli önemli ve stratejik olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Seminer AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi Müsteşarı Bartosz Przywara ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan V: Barboros Murat Köse’nin açılış konuşmalarından sonra katılımcıların sunumları ile devam etti.

Seminerin öğleden sonraki oturumunda ise kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile iki ayrı panel düzenlendi ve katılımcılardan alınan sorular canlı olarak cevaplandı.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları için Bilgilendirme Seminerine, yaklaşık 300 kamu kurumu ve STK temsilcisi katılım sağladı.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek Projesi, akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda Türk Akreditasyon Kurumunun teknik kapasitesini hem Avrupa hem de uluslararası arenada artırmayı hedefliyor.