T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

03.06.2019  Duyurular
Ürün, Hizmet ve Muayene Alanları için Denetçi / Teknik Uzman Havuzu başvuruları

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve ilgili faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak aşağıda belirtilen Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı’nca aşağıda belirtilen alanlarda yeni Teknik Uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  • Muayene/Bacalar
  • Muayene/Demiryolu Ortak Emniyet Metotları
  • Muayene/Temiz Odalar, İlgili Kontrollü Ortamlar ve Havalandırma Sistemleri
  • Muayene/Kaldırma ve İletme Makineleri/Basınçlı Kaplar/Kazanlar
  • Muayene/Yangından Korunma Sistemleri
  • Muayene/Elektrik/Elektrik Tesisatı
  • Muayene/Motorlu Araçlar ve Römorkları İçin Teknik Servis 
  • Ürün Belgelendirme/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
  • Ürün Belgelendirme/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)
  • Ürün Belgelendirme/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)
  • Ürün Belgelendirme/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
  • Ürün Belgelendirme/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (2016/425/AB)
  • Ürün Belgelendirme/Demiryolu

Bu amaçla ilk defa Denetçi / Teknik Uzman başvurusu yapacaklar, daha önce herhangi bir alanda Denetçi / Teknik Uzman başvurusu yapmış fakat atanmamış olanlar ile herhangi bir alanda başvuru yapmış ve atanmış olan adaylar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. Başvuru işlemleri 03.06.2019-01.10.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

NOT: Bahsi geçilen Teknik Uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz faaliyetlerinde (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

1. İlk Defa Başvuruda Bulunacak veya TÜRKAK D/TU Havuzunda Kayıtlı Ancak Herhangi Bir Alanda Atanmamış Adaylar

Kurumumuza, “Ürün, Hizmet ve Muayene " uzmanlık alanları faaliyetlerinde görev almak üzere Denetçi / Teknik Uzman Başvurusu yapacak isteklilerin başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmeden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülâkatlar yapılacaktır.

Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Teknik Eğitim Fakülteleri, Fen Bilimleri alanında olmak kaydıyla Eğitim Fakülteleri vb. teknik bölümlerden en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
 • İlgili uzmanlık alanı ile ilgili olan alanda faaliyet gösteren işletmelerde ilgili uzmanlık alanındaki çalışmalarında asgari 5 yıl deneyim sahibi olmak.
 • Başvurulan ilgili alan(lar)da güncel metotları ve ilgili uzmanlık alanı muayeneleri veya deneylerini gerçekleştirebiliyor olmak,
 • Başvurulan alana göre TS EN ISO/IEC 17020 Standardı veya TS EN ISO/IEC 17065 hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Tercihen İngilizce bilmek

2. İlk Defa Başvuruda Bulunacak veya TÜRKAK D/TU Havuzunda Kayıtlı Ancak Herhangi Bir Alanda Atanmamış Adaylar

Kurumumuza ilk defa başvuruda bulunacak veya TÜRKAK D/TU havuzunda kayıtlı ancak herhangi bir alanda atanmamış adayların başvuruları “yeni TÜRKAK e-portalinde" (https://portal.turkak.org.tr) online olarak alınacaktır. Adayların online olarak başvuru yapabilmeleri için öncelikle ”https://portal.turkak.org.tr adresine girerek hesap oluştur sekmesinden hesap türünü “Bireysel” seçerek yeni kullanıcı kayıt işlemini tamamlaması ve hesap oluşturması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, oluşturmuş olduğu kullanıcı bilgileri ile sisteme girerek profil yönetimi sekmesinden ilgili alanları doldurulmalı ve başvuru ile ilgili tüm bilgilerini tamamlayarak dokümanlarını yüklemelidir. Bilgi ve doküman girişi işlemini tamamlayan adaylar “DTU Başvurusu” sekmesinden başvuruya açılmış alanlardan istediği alanları seçerek başvurusunu tamamlamalıdır. Adaylar bu kısımda başvurularını iletirken aynı zamanda kapsam seçiminde bulunacaktır. Ayrıca, bu ilanın Başvuru Asgari Kabul Kriterleri kısmında (1. Bölüm) belirtilen eğitimlere ait kayıtlar da başvuru esnasında Ek Bilgiler/Dokümanlar kısmına yüklenmelidir.

Not: İlgili kayıtları yüklemeyen başvuru sahiplerinin başvuruları reddedilecektir.

3. Herhangi Bir Uzmanlık Alanında Denetçi/Teknik Uzman Olarak Atanmış Olup Uzmanlık Alanlarını Genişletmek İsteyen Adaylar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak daha önce başvuruda bulunmuş ve başvurusu değerlendirilerek Denetçi/Teknik Uzman olarak herhangi bir uzmanlık alanında atanmış isimler, mevcut uzmanlık alanlarına yenisini eklemek isterlerse ve ”https://portal.turkak.org.tr” adresinde daha önce oluşturulmuş hesapları var ise kullanıcı bilgileri ile sisteme girerek profil yönetimi sekmesinden ilgili alanları doldurarak başvuru ile ilgili tüm bilgilerini tamamlamalı ve dokümanlarını yüklemelidir. Bilgi ve doküman girişi işlemini tamamlayan adaylar “DTU Başvurusu” sekmesinden başvuruya açılmış alanlardan istediği alanları seçerek başvurusunu tamamlamalıdır. Adaylar bu kısımda başvurularını iletirken aynı zamanda kapsam seçiminde bulunacaktır. Ayrıca, bu ilanın Başvuru Asgari Kabul Kriterleri kısmında (1. Bölüm) belirtilen eğitimlere ait kayıtlar da başvuru esnasında Ek Bilgiler/Dokümanlar kısmına yüklenmelidir.

Not: TÜRKAK DTU Havuzunda  herhangi bir uzmanlık alanında denetçi/teknik uzman olarak atanmış olan adayların da ilgili dokümanları yüklememe durumunda başvuruları reddedilecektir.

Daha önce hesabı bulunmayan adayların online olarak başvuru yapabilmesi için öncelikle ”https://portal.turkak.org.tr” adresine girerek hesap oluştur sekmesinden “Bireysel” kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerine bundan sonra devam edilmesi gerekmektedir (2. Bölüme Bakınız).

4.Diğer Hususlar

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

TÜRKAK’a ulaşan başvuruların ihtiyaçtan fazla olması durumunda puanı daha düşük olan adaylar ilerleyen zamanlarda değerlendirilmek üzere bu mülakata dâhil edilmeyebileceklerdir. Başvuru sahipleri bu ilanın 1. bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalı ve ilgili kayıtları yüklemelidir. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan adayların başvuruları doğrudan reddedilecektir. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde “https://portal.turkak.org.tr adresine yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

Adayların, başvurularını yaparken aşağıda bulunan linkteki kılavuz dokümandan yararlanması beklenmektedir.

Dokümanlar

 

   BAŞVURU KILAVUZU.pdf