T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

22.02.2022  Duyurular
UDK Yapısal Değişiklik (Adres, Unvan, Tüzel Kişilik ve Ortaklık Yapısı Değişimi vb.) ve Personel, Cihaz Değişikliği Bildirimi Duyurusu

Bilindiği üzere TÜRKAK Akreditasyon Sözleşmesi ve Prosedürleri (Kuralları) gereği, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının bünyelerinde meydana gelen değişiklikleri yasal süreler içerisinde TÜRKAK’a bildirmeleri gerekir. UDK’lar tarafından bu bildirimlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için “F701-105 Yapısal Değişiklik Bildirim Formu” ve “F701-106 Personel Cihaz Değişikliği Bildirim Formu” Kurumumuz tarafından kamuya açık bir şekilde internet sitemizdeki "Dokümanlar" bölümünde, “FORMLAR” başlığı altında yayımlanmıştır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının bundan sonra yapacakları bildirimleri (personel, cihaz, organizasyon yapısı, unvan, adres, sahiplik vb.) bu formları dikkate alarak yapmaları gerekmektedir.

“F701-105 Yapısal Değişiklik Bildirim Formu” ve “F701-106 Personel Cihaz Değişikliği Bildirim Formu” ekleriyle birlikte mümkün olduğu durumlarda değişiklik olmadan makul süre önce, mümkün olmaması durumunda ise değişiklikten sonra en geç 15 gün içerisinde TÜRKAK’a iletilmelidir.

UDK tarafından iletilen “F701-105 Yapısal Değişiklik Bildirim Formu” ve “F701-106 Personel Cihaz Değişikliği Bildirim Formu” ekleriyle beraber TÜRKAK tarafından değerlendirilir. TÜRKAK değerlendirmesi sonucunda, UDK’nın akredite edilen faaliyetlerini etkileyen personel, yerleşim, teçhizat ve yönetim değişikliklerinin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin TÜRKAK tarafından potansiyel risk olarak değerlendirilmesi durumunda ilgili kapsamlarda kısmen ya da tamamen askıya alınmasına karar verilebilir. (Bkz. P701 “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü” Madde 3.7.2). TÜRKAK gerek duyulması halinde denetim planlayabilir. Bu denetim, tüm denetim metotlarını (ofis ve/veya tanık denetimini içeren yerinde denetim, uzaktan denetim, doküman inceleme vb.) içerebilir.