T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

19.03.2019  Duyurular
Türk Akreditasyon Kurumu banka promosyon ihale ilanı

Türk Akreditasyon Kurumu Banka Promosyon İhale İlanı


Banka Promosyonu İhale Numarası

:

1-Kurum

: Türk Akreditasyon Kurumu

a- Adresi

: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak no:1 Çankaya Ankara

b- Telefon Numarası

: +90(312) 410 8200 (Dahili No: 246)

c- Faks Numarası

: +90(312) 410 8300

d- E-posta Adresi

: gs@turkak.org.tr

e- Web Adresi

: www.turkak.org.tr

2-İhale Konusu

: Türk Akreditasyon Kurumu personellerin maaş, ek ödeme, sözleşme ücreti, fazla mesai ücreti ve yurt içi ve yurt dışı harcırahlarına ilişkin banka promosyon ihalesi

3-İhale Usulü

: Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan “Kapalı Zarf" ve “Açık Artırma" usulleri

4-Personel Sayısı

: 149 (Yüzkırkdokuz) Kişi

5-Kurumun Yıllık Nakit Akışı

2016 yılı için gerçekleşen personel gideri: 8.354.665 TL
2017 yılı için gerçekleşen personel gideri: 8.601.820 TL
2018 yılı için gerçeklesen personel gideri: 11.727.841 TL
2019 yılı için Tahmini personel gideri: 17.000.000 TL

6-İhalenin Yapılacağı Yer

: Türk Akreditasyon Kurumu- M.Akbaş Toplantı Salonu

7-İhale Tarih ve Saati

:03 Nisan 2019 - 10:30

 

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

  1. Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
  2. Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgelere bu adresten ulaşılabilir.
  3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve Açık Artırma Usulleri ile belirlenecektir.
  4. Teklifler, en geç 03/04/2019 tarihinde, saat: 10:30’a kadar Mustafa Kemal Mahallesi 2125 sokak no:1 ÇANKAYA /ANKARA’da ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren ilk 5 (beş) adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu
3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu