T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

04.03.2022  Duyurular
Türk Akreditasyon Kurumu Banka Promosyon İhale İlanı

Türk Akreditasyon Kurumu personelinin maaş ödemelerine 3 (üç) yıl süreliğine aracılık edecek bankanın belirlenmesi için promosyon ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. İhalenin Yapılacağı;

Tarih: 22 Mart 2022

Saat: 10:30

Yer: Türk Akreditasyon Kurumu Binası, -1.Kat Büyük Konferans Salonu

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sok. No:1 Çankaya/ANKARA

2. İhaleye Katılım

İhaleye kamu ve özel sektöre ait olan (katılım bankaları dahil) idarece hazırlanmış şartnameyi temin eden ve belirtilen niteliklere haiz tüm bankalar katılabilir.

3. Tekliflerin Verilmesi

Şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu ile istenilen diğer belgeler en geç ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.

Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Şartnamenin temini ile ihale işlemleri hakkında irtibat sağlanacak kişiler:

Canan ERDOĞAN: (0312) 410 82 61; strateji@turkak.org.tr

Safa YILDIRIMOĞLU: (0312) 410 82 46; strateji@turkak.org.tr