T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

12.04.2013  Duyurular
TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standardına Geçiş

15 Eylül 2012’de Ürün belgelendirme kuruluşları için genel kriterleri belirleyen EN 45011:1998 (ISO/IEC Guide 65:1996) standardının yeni versiyonu ISO/IEC 17065:2012 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) 2012 Ekim ayında yapılan toplantısında, ISO/IEC 17065:2012 standardının geçiş süresinin yayım tarihinden (15 Eylül 2012) itibaren 3 yıl olacağı kararını alınmıştır. Alınan bu karar temelinde 15 Eylül 2015 tarihi itibarı ile TÜRKAK, ISO/IEC Guide 65:1996 ‘i baz alan TS EN 45011:2001 standardına göre vermiş olduğu akreditasyonları Akreditasyon Sözleşmesinin 3.1.3 maddesi gereği geri çekecektir.

Bu itibarla, Kurumuza akreditasyon başvurusu yapmış veya yapacak olan kuruluşlar ile Kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların, TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

  • TS EN 45011: 2001 standardına göre yapılacak başvurular,  1 Eylül 2013 tarihine kadar kabul edilecek, bu tarihten sonra ise, sadece TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına göre yapılacak başvurular kabul edilecektir.
  • 1 Eylül 2013 tarihine kadar Kurumumuza TS EN 45011: 2001 standardına göre başvuru yapmış kuruluşların akreditasyon denetimleri bu standarda göre yapılacaktır. Bu kuruluşlara yapılacak ilk gözetim ve/veya kapsam genişletme denetimleri TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına göre gerçekleştirilerek geçiş sağlanacaktır.
  • Kurumumuz tarafından TS EN 45011: 2001 standardına göre akredite edilmiş olan Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının 01 Ocak 2014 tarihine kadar TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına uygun olarak kalite sistemini kurmaları ve çalıştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak tüm gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme denetimleri TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçişler sağlanacaktır.