T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

21.03.2013  Duyurular
TS EN ISO/IEC 17020 Standardı Revizyonu

Muayene kuruluşlarının akreditasyonunda referans alınan TS EN ISO/IEC 17020 standardının 1 Mart 2012 tarihinde revize edilmesine paralel olarak yeni standarda geçiş ile ilgili uluslararası ve Kurumumuzun politikaları aşağıda verilmektedir;

ISO/IEC 17020:2012 “Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (Uygunluk Değerlendirme - Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler)” standardı 1 Mart 2012 tarihinde yayınlanmış ve ISO/IEC 17020:1998 versiyonunun yerini almıştır.

23 Ekim 2012 tarihinde Rio, Brezilya’da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) Yıllık Genel Kurulunda, aşağıda orijinal hali görülen karar alınmış olup, buna göre; “ISO/IEC 17020:2012 için standardın yayım tarihi itibarı ile 3 yıllık geçiş süreci belirlenmiş olup, bu süre 1 Mart 2015 tarihinde sona erecektir. 1 Mart 2015 tarihinden sonra ISO/IEC 17020:1998 versiyonuna göre akredite muayene kuruluşları ILAC düzenlemeleri altında tanınmayacaktır.”

ILAC Resolution GA 16.23

As agreed by the ILAC membership in the ballot ‘Rationale for the proposed Period for Transition to ISO/IEC 17020:2012’ conducted in July 2012, the transition period for the implementation of ISO/IEC 17020: 2012 Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of İnspection bodies performing inspection will expire on 1 March 2015. At this time, all accreditation certificates issued (as described and defined in ISO/IEC 17011) must reference the 2012 edition of ISO/IEC 17020. Compliance will be determined during normal surveillance or reassessment activities or as a separate activity. After 1 March 2015, inspection bodies accredited to the previous version of ISO/IEC 17020 will not be recognised under the ILAC Arrangement.

Alınan bu karar temelinde 1 Mart 2015 tarihi itibarı ile TÜRKAK, ISO/IEC 17020:1998 versiyonunu baz alan TS EN ISO/IEC 17020:2005 standardına göre vermiş olduğu akreditasyonları Akreditasyon Sözleşmesinin 3.1.3 maddesi gereği geri çekecektir.

Bu itibarla, Kurumuza akreditasyon başvurusu yapmış veya yapacak olan kuruluşlar ile Kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşlar için ISO/IEC 17020:2012 standardı açısından izlenecek politika aşağıda belirtilmiştir.

  1. 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ilk başvurular ve akreditasyon yenileme başvuruları ISO/IEC 17020:2012 standardına göre kabul edilecektir.
  2. 1 Mayıs 2013 tarihine kadar Kurumumuza başvuru yapmış kuruluşların akreditasyon denetimleri TÜRKAK, ISO/IEC 17020:1998 versiyonunu baz alan TS EN ISO/IEC 17020:2005 göre yapılacaktır. Bu kuruluşların yapılacak ilk gözetim denetimleri ISO/IEC 17020:2012 standardına göre gerçekleştirilerek geçişler sağlanacaktır.
  3. Kurumumuz tarafından TS EN ISO/IEC 17020:2005 standardına göre akredite edilmiş olan Muayene Kuruluşların 1 Mayıs 2013 den 1 Eylül 2013 tarihine kadar 17020:2012 standardı ile gelen değişiklikleri kalite sistemlerine uyarlamaları ve değişikliklerin etkinliğini izlemeleri beklenmektedir. 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren yapılacak tüm gözetim denetimleri ISO/IEC 17020:2012 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçişleri sağlanacaktır. (Akredite kuruluşlar tarafından izlenebilmesi açısından değişikliklerin özeti Ek A da, eski ve yeni standardın karşılaştırma tablosu ek B de verilmiştir)

Not: Bu süreçte ISO/IEC 17020:2012 standardına göre gözetim veya talep etmeleri durumunda kapsam genişletme ile birlikte gözetim denetiminden geçen akredite kuruluşların sertifikaları standardın yeni sürümü açısından yenilecek olup, akreditasyon sertifika numaraları ve akreditasyon geçerlilik tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.

  1. 1 Mayıs 2013 tarihi itibarı ile ISO/IEC 17020:1998 standardını baz alan IAF/ILAC A4:2004 Rehber Dokümanı uygulamadan kalkmış olacaktır. Not: ILAC Muayene Komitesi tarafından oluşturulmuş Çalışma Grubu(WG1) yeni rehber doküman hazırlığı için 2012’nin 3. çeyreğinde çalışmalara başlamış olup, yeni rehber dokümanın 2013 ün 3. çeyreğinde yayınlanması beklenmektedir.

TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardında gerçekleşen değişikliklere dair özet değerlendirmeyi ekli dokümanda bulabilirsiniz.

17020_2012 degisiklikler.pdf