T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

18.07.2018  Duyurular
R40.05 “Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkiklerine Tanıklık Edilmesine İlişkin Kurallar Rehberi” revizyonu ve diğer rehberler hakkında duyuru

TÜRKAK R40.05 “Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkiklerine Tanıklık Edilmesine İlişkin Kurallar Rehberi” revize edilerek yayınlanmış olup, akreditasyon kapsamındaki tüm yönetim sistemleri için TÜRKAK bu rehbere göre tanık denetimler gerçekleştirecektir.

Söz konusu rehberin revizyonu sebebiyle hâlihazırda bazı yönetim sistemleri için TÜRKAK’ın tanık olacağı tetkiklere ilişkin hususları da içeren TÜRKAK R40.06 “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000:2005) ve Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu 22000 (FSSC 22000) Akreditasyon Rehberi” ile TÜRKAK R40.09 “Tıbbi Cihazlar-Kalite Yönetim Sistemleri- Mevzuat Amaçları Bakımından Şartlar (ISO 13485:2003) Akreditasyon Rehberi”ndeki tanık denetim kuralları yerine R40.05 uygulanacaktır. Ancak bahsi geçen rehberlerdeki diğer hususlar ilgili rehberler revize edilinceye kadar uygulanmaya devam edecektir.