T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

09.09.2016  Duyurular
R30.01 Nolu “ Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber” revizyonu ile ilgili duyuru

PERSONEL BELGELENDİRMESİ YAPAN KURULUŞLAR İÇİN DUYURU

TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına göre Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlarının;

1) Akredite olmak için müracaat edecekleri uluslararası standartlar, ulusal standartlar, MYK Ulusal Yeterlilikleri veya her kesimce tanınan ve yaygın olarak kullanılan belgelendirme programlarının başvuru formunda kapsam olarak belirtilmesi ve bu kapsamların güncel olarak TÜRKAK e-Portalında UDK  dokümanları altında yer alan“Güncel Belgelendirme Standardları/ Programları Listesi” nin akreditasyon öncesi ve akreditasyon kararı sonrası  aşağıda verildiği şekilde tutulması gerekmektedir.

a) Başvuru yapacak kuruluşlar  F701-003 (Rev.06) başvuru formunun Ek-1 sayfasında yer alan bölümler   (A,B, C ve D) için aşağıda yer alan açıklamaları dikkate alarak ;  

Standard/Belgelendirmeye

Esas Alınan Doküman

(A)

 

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları   

(B)

 

Açıklama

( C )

Aday

Değerlendirme  Türü**

(D)

 

     ** Y: Yazılı Sınav  - YS : Yazılı ve sözlü sınav         SSözlü Sınav   -   PD : Performansa dayalı ( doğrudan gözlem ile)       BD: Bilgisayara dayalı sınav  D : Diğer,  

A) Bu bölüme belgelendirmeye esas alınan güncel uluslararası standartların veya ulusal standartların veya Belgelendirme Programının Numarası,  en son yayın / revizyon tarihi (yıl olarak) ve  (varsa) revizyon numarası belirtilerek ( tarih,  gün/ay/yıl olarak verebilir),

B)  Bu bölüme Belgelendirme kapsamını tam adı

C)“Açıklama” bölümüne varsa uygulanan ürünler, belgelendirmenin varsa seviyesi, standardın varsa kapsanan  birimleri ve diğer açıklamaların,

D) Adayın değerlendirme sınavının nasıl yapılacağı, formdaki kısaltmalar kullanarak,

Yazılması gerekmektedir.

 Örnek 1: Akreditasyon Başvuru Formunda Kapsam BeyanıStandard/Belgelendirmeye

Esas Alınan Doküman

Belgelendirme Kapsamlarının açık

adları  

Açıklama

Aday

Değerlendirme  Türü**

EN ISO 9606-1: 2013

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

PD

TS EN ISO 9712 :2014

Tahribatsız Muayene Personeli

Belgelendirmesi:

-Radyografik Muayene (RT)

-Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

 

PD

PD

 TS EN 13067:2013 

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Plastik Kaynakçıları çizelge 1,

Alt Grup 3.6, 3.8

PD

11UY0011-3 :2013-Rev.02

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 A1, A2

 Y,PD

12UY0078-4 :2014-Rev.01

 MYK – Ön Büro Görevlisi-seviye 4

 A1, A2,A3 (B1 Hariç)

 Y,PD

ASME Sec IX : 2015

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Basınçlı Kap ve Kazan

Kaynakçıları

 PD

AWS D 1.5  :2015

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

 Köprü Kaynakçıları

 PD

 

     ** Y: Yazılı Sınav  - YS : Yazılı ve sözlü sınav         SSözlü Sınav   -   PD : Performansa dayalı ( doğrudan gözlem ile)       BD: Bilgisayara dayalı sınav  D : Diğer,  

 b) Belgelendirme kuruluşları tarafından başvurularında yer alan belgelendirme standartları/ programları için en az aşağıdaki bilgileri içeren  “Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Listesi”(F701-088) ni güncel olarak tutulması ve TÜRKAK e-portalına yüklenilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen denetimler sırasında denetim ekibi üyelerince verilen bilgilerin kontrolü yapılacaktır.

  • Sıra No
  • Standard /Belgelendirmeye Esas Alınan Dokümanın  Numarası,
  • Belgelendirmeye esas alınan dokümanın Yayın / Revizyon Tarihi (gün/ay/yıl olarak)  
  • Belgelendirme  Kapsamlarının açık adı,
  • Uygulanan ürünler, belgelendirmenin seviyesi(varsa), standardın varsa kapsamın alt  birimleri ve diğer açıklamaların) yer aldığı “Açıklama” bölümü,

 

Örnek 2 : Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Liste

                                                                   UDK ‘nı Adı :   XXX                                                                Güncelleme Tarihi:  .. /.. / ….

Sıra

No

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman.

Yayın/RevTarihi

Yayın/Rev. No

Kuruluşun Belgelendirmeye

Başladığı Tarih*

Belgelendirme Kapsamlarının

Açık Adları

Açıklama

1

EN ISO 9606-1

Ekim 2013

-

10 11.2014

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

2

TS EN ISO 9606-1

13.02.2014

-

10.11.2014

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

 

3

 

TS EN ISO 9712

 

02.04.2014

 

1.Baskı

 

12.07. 2014

Tahribatsız Muayene Personeli

Belgelendirmesi:

-Radyografik Muayene (RT)

-Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

 

4

 

 TS EN 13067

 

12.06.2013

 

-

 

17.10.2013

Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Plastik Kaynakçıları çizelge 1

Alt Grup 3.6, 3.8

5

 11UY0011-3

09.05.2012

01

20.11.2012

 MYK - Ahşap Kalıpçı-Seviye 3

 A1, A2

6

 11UY0011-3

11.02.2013

02

14.05.2014

 MYK - Ahşap Kalıpçı-Seviye 3

 A1, A2

7

 11UY0010-3

25.11.2015

02

14.02.2016

 MYK - Çelik Kaynakçısı - Seviye 3

 A1,B1

8

 12UY0078-4

26.09.2012

00

03.01.2013

MYK – Ön Büro Görevlisi-

Seviye 4

 A1, A2,A3

(B1 Hariç)

9

 12UY0078-4

23.07.2014

01

03.10.2014

MYK – Ön Büro Görevlisi-

Seviye 4

 A1, A2,A3

(B1 Hariç)

10

 11UY0023-3

09.05.2012

01

20.04.2012

 MYK –İnşaat Boyacısı -Seviye 3

 A1, A2

11

 11UY0023-3

11.12.2013

02

14.05.2014

 MYK –İnşaat Boyacısı -Seviye 3

 A1, A2

  12

ASME Sec. IX

2015

-

15.02.2016

Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Basınçlı Kap ve Kazan

Kaynakçıları

 

·           Buraya kuruluşun bu kapsamda  ilk akredite olduğu tarih yazılmalıdır.                                            

 

c) TÜRKAK tarafından akredite edilerek düzenlenecek akreditasyon sertifikalarında belirtilen kapsamlar için “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman. ”, Akredite Edilen Kapsam ” ve “Açıklama” bölümlerinde bilgiler verilecektir. Kapsamların girilmesi sırasında  “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman ” bölümünde, standart ve programlar için yayın tarihi (yıl olarak) ve revizyon /yayın no’su birlikte verilecektir.   . Ayrıca kapsamlar için “Açıklama “ bölümünde  “varsa kısıtlamalar belirtilecektir.  MYK tarafında yayınlanan Ulusal yeterlilikler için bu bölüme yeterliliğin yapısında yer alan birimler (A1,A2,B1,B2, vb.) yerine “Tüm Yeterlilik Birimleri “ yazılarak varsa hariç tutulan birimler gösterilecektir. Ancak hariç tutulacak birimlerin çok fazla olması durumunda kapsamda sadece yer alan birimler gösterebilir.

 

 

              Örnek 3 : Sertifika Kapsamı              Standard/Belgelendirmeye

Esas Alınan Doküman

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları  

 

Açıklama

EN ISO 9606-1: 2013

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

TS EN ISO 9712 :2014

Tahribatsız Muayene Personeli

Belgelendirmesi:

-Radyografik Muayene (RT)

-Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

 TS EN 13067:2013 

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Plastik Kaynakçıları çizelge 1,

Alt Grup 3.6, 3.8

11UY0010-3: 2015 - Rev.02

 MYK - Çelik Kaynakçısı - seviye 3

 A1 ve B1  

11UY0011-3 :2013-Rev.02

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

Tüm Yeterlilik Birimleri

12UY0078-4 :2014-Rev.01

 MYK – Ön Büro Görevlisi-seviye 4

Tüm Yeterlilik Birimleri (B1 Hariç)

ASME Sec IX : 2015

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Basınçlı Kap ve Kazan

Kaynakçıları

AWS D 1.5  :2015

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Köprü Kaynakçıları

 

2) Personel Belgelendirme Kuruluşları tarafından güncellenen (revize olan) “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman” a göre belgelendirme yapılabilmesi için, gerekli hazırlıkların yapılarak TÜRKAK’a kapsam değişikliği için başvuru yapılması, gerçekleştirilecek denetim sonrasında akreditasyon sertifikasının değiştirilmesi (revize edilmesi) gerekmektedir.

NOT: Kuruluşlar tarafından (revize olan) “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman” a göre başvuru yapılmadan önce gerekli dokümanların hazırlanması veya mevcut dokümanlarda revizyonların yapılması, belgelendirme sürecinde yer alan personele gerekli eğitimlerin verilmesi, revize olan“Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman” için hazırlanan belgelendirme programın program komitesi tarafından onaylanması,  gerekli ise yasal şartları yerine getirilmesi, vb. sonrası yeni standarda/programa göre sınav çalışmalarını  tamamlanmış olması  gerekmektedir.  

3) Belgelendirme Kuruluşları tarafından belge almaya hak kazanan kişiler için düzenlenecek sertifikalarda, TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı  Madde 9.4.8’ de istenilen bilgilerin (belgelendirme standardı/ programının yayın tarihi ve revizyon numarası  ile “Güncel Belgelendirme Standardları/ Programları Listesi” nin “Açıklama” bölümünde yer alan bilgiler dahil ) de  belirtilmesi   gerekmektedir.

4) Belgelendirme kuruluşları, akredite oldukları kapsamlarda akredite oldukları tarihleri baz alarak en az aşağıdaki bilgileri içeren ve yıllara göre düzenledikleri sertifika sayılarını gösteren “Düzenlenen Sertifika Sayıları Listesi “(F701-089) ni tutacaklar ve yapılacak denetimler öncesi güncelleyerek TÜRKAK e-portalına yükleyeceklerdir. Yapılacak denetimlerde, gözlemlenecek uygulama sınavların belirlenmesinde bu listede verilen belge sayıları dosya sorumlularınca göz önünde bulundurulacaktır.

1)      Sıra No

2)      Standard /Belgelendirmeye Esas Alınan Dokümanın  Numarası,

3)       Akreditasyon Veriliş Tarihi

4)      Yıllık Düzenlenen Sertifika Sayısı(Yıllara göre)

   

Örnek 5 : Düzenlenen Sertifika Sayıları ListesiSıra No

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman

Akreditasyon

Veriliş  Tarihi

YILLIK DÜZENLENEN SERTİFİKA SAYISI

2012

2013

2014

2015

2016

1

EN ISO 9606-1

11.08.2014

-

-

5

20

 

2

TS EN ISO 9606-1

11.08.2014

-

-

20

22

 

4

TS EN ISO 9712 (RT )

11.04.2012

4

15

44

16

 

5

TS EN ISO 9712  (UV)

11.04.2012

   3

13

3

9

 

6

11UY0011-3

11.04.2012

 14

18

67

88

 

TÜRKAK

Personel Akreditasyon Başkanlığı