T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

04.12.2014  Duyurular
Personel belgelendirmesinde görev alan denetim ekibi üyeleri ve TÜRKAK dosya sorumluları için duyuru

Genel Sekreterliğimizde 24.11.2014 tarihinde yapılan toplantı sonrasında; TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olmak isteyen, Personel Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyon için müracaat edecekleri ve daha sonra akredite edildikleri uluslararası standartlar, ulusal standartlar veya her kesimce tanınan ve yaygın olarak kullanılan belgelendirme programlarının kapsam olarak, başvuru sırasında kullanılan başvuru formunda, denetim ekibi tarafından denetim raporlarında ve denetim sonuç raporu ekinde önerilecek kapsamların ne şekilde ifade edileceği ve önerilecek bu kapsamlara göre akreditasyon sertifikasında yer alacak hangi kapsam bilgilerinin sertifika için e-portala girilmesi gerektiği ve belgelendirme kuruluşlarınca belge almaya hak kazanan kişilere düzenlenecek sertifikalarda yer alacak bilgilere ilişkin hususlarda aşağıda yer alan duyurunun dosya teknik sorumlularına ve denetim ekibi üyelerine duyurulması kararı alınmıştır. 1) Başvuru yapacak kuruluşlar F701-003 (Rev.04) başvuru formunun Ek-1 sayfasında yer alan bölümler (A,B, C ve D) için aşağıda yer alan açıklamaları dikkate alarak;

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman (A)

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları (B)

Açıklama ( C )

Aday Değerlendirme Türü (D)

 

**Y: Yazılı Sınav - YS :Yazılı ve sözlü sınav - S:Sözlü Sınav - PD: Performansa dayalı (doğrudan gözlem ile) - BD: Bilgisayara dayalı sınav - D : Diğer

  1. Adayın değerlendirme sınavının nasıl yapılacağı, formdaki kısaltmalar kullanarak,
  2. Bu bölüme Uluslararası Standartlar veya ulusal standartların veya Belgelendirme Programının Numarası (İsteyen kuruluş tarih ve revizyon numarası koyabilir)
  3. Bu bölüme Belgelendirme kapsamının tam adı
  4. “Açıklama” bölümüne varsa uygulanan ürünler, belgelendirmenin varsa seviyesi, standardın varsa kapsanan birimleri ve diğer açıklamaların

Gereken bilgiler girilerek  “Başvuru formları” doldurularak başvuru yapılacaktır. Örnek 1: Akreditasyon Başvuru Formunda  Kapsam Beyanı

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman

Belgelendirme Kapsamlarının AçıkAdları

Açıklama

Aday Değerlendirme  Türü**

EN ISO 9606-1

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

PD

TS EN ISO 9712

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi: -Radyografik Muayene (RT) -Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2 Seviye 1 ve 2

 

PD PD

 TS EN 13067

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Plastik Kaynakçıları çizelge 1, Alt Grup 3.6, 3.8

PD

11UY0011-3

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 A1, A2

 Y,PD

12UY0078-3

 MYK – Ön Büro Görevlisi-seviye 4

 A1, A2,A3 (B1 Hariç)

 Y,PD

 

ASME Sec IX

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Basınçlı Kap ve Kazan Kaynakçıları

 PD

AWS D 1.5

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

 Köprü Kaynakçıları

 PD

 

2) Belgelendirme kuruluşları başvurularında yer alan belgelendirme standartları/ programları için en az aşağıdaki bilgileri içeren bir listeyi güncel olarak tutacaklar ve TÜRKAK e-portalına yükleyerek, bu listenin akreditasyon çevrimleri süresince güncel olarak tutulması sağlanacaktır.

1)      Sıra No

2)      Standard /Belgelendirmeye Esas Alınan Dokümanın  Numarası,

3)      Yayın Tarihi,

4)      Revizyon No su veya  Yayın Nosu(varsa)

5)      Belgelendirme  Kapsamlarının açık adı,

6)      Uygulanan ürünler, belgelendirmenin seviyesi(varsa), standardın varsa kapsamın  alt   birimleri ve diğer açıklamaların yer aldığı “Açıklama” bölümü, Örnek 2:Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Listesi

Sıra No

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman.

Yayın Tarihi

Rev./ Yayın No

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları

Açıklama

1

EN ISO 9606-1

Ekim 2013

-

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

2

TS EN ISO 9606-1

13.02.2014

-

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

 

3

TS EN ISO 9712

 

02.04.2014

 

1.Baskı

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi: -Radyografik Muayene (RT) -Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2 Seviye 1 ve 2

 

4

  TS EN 13067

 

12.06.2013

 

-

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

 Plastik Kaynakçıları çizelge 1 Alt Grup 3.6, 3.8

5

 11UY0011-3

26.04.2011

01

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 A1, A2

6

 12UY0078-3

26.09.2012

00

MYK – Ön Büro Görevlisi- Seviye 4

 A1, A2,A3 (B1 Hariç)

 

3) Başvuruya göre denetimleri gerçekleştiren denetim ekibi üyeleri (başdenetçi, denetçi, stajyer denetçi ve teknik uzmanlar) tarafından denetim raporlarının(F701-021) ve denetimler sırasında doldurulan F701-057 Formlarında “Talep Edilen / Mevcut Akreditasyon Kapsamı “Bölümüne 2 Nolu madde de belirtildiği şekilde kapsamlar yazılacak veya bu raporların ekinde “Önerilecek Akreditasyon Kapsamı”nda kapsamlar benzer şekilde verilecektir. Örnek 3: Önerilen Akreditasyon Kapsamı (Denetim Raporları ile)

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman.

Yayın Tarihi

Rev./ Yayın No

Belgelendirme Kapsamlarının Açık adları

Açıklama

EN ISO 9606-1

Ekim 2013

-

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

TS EN ISO 9606-1

13.02.2014

-

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

 TS EN ISO 9712

 

02.04.2014

 

1.Baskı

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi: -Radyografik Muayene (RT) -Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2 Seviye 1 ve 2

  TS EN 13067

 

12.06.2013

 

-

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

 Plastik Kaynakçıları çizelge 1 Alt Grup 3.6, 3.8

 11UY0011-3

26.04.2011

01

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 A1, A2

 12UY0078-3

26.09.2012

00

MYK – Ön Büro Görevlisi- Seviye 4

 A1, A2,A3 (B1 Hariç)

 

4) Denetim ekibince verilecek “Denetim Sonuç Raporu” nun ekinde önerilecek kapsamlar için “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman”, Belgelendirme Kapsamlarının açık adları” ve “Açıklama” bölümlerine bilgi girilecektir. Denetim ekibince kapsamlarda yer alan “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman” bölümüne standart ve programlar için yayın tarihi(yıl dahil) ve revizyon /yayın no’su girilmeyecektir. Kapsamlar için “Açıklama“ bölümünde “varsa kısıtlamalar belirtilecektir, MYK tarafında yayınlanan Ulusal yeterlilikler için bu bölüme yeterliliğin yapısında yer alan birimler (A1,A2,B1,B2, vb.) belirtilmeyecek, sadece varsa hariç tutulan birimler gösterilecektir.) Örnek 4 : Önerilen Kapsam (Denetim Sonuç raporu ile)

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman.

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları

Açıklama

EN ISO 9606-1

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

TS EN ISO 9606-1

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

 TS EN ISO 9712

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi: -Radyografik Muayene (RT) -Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2 Seviye 1 ve 2

  TS EN 13067

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

 Plastik Kaynakçıları çizelge 1 Alt Grup 3.6, 3.8

 11UY0011-3

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 

 12UY0078-3

 MYK – Ön Büro Görevlisi- Seviye 4

  B1 Hariç

 

5) Denetim ekibi üyelerince TÜRKAK e-portalına yüklenecek kapsamlarda denetim sonuç raporu ekinde önerilen kapsamlar aynen girilecektir. Denetim ekibince kapsamlarda yer alan “Standard/ Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman” bölümüne standart ve programlar için yayın tarihi(yıl dahil) ve revizyon / yayın no’su girilmeyecektir. Belgelendirme Kuruluşuna ilişkin akreditasyon kararları bu kapsamlara göre alınacak ve sertifika kapsamları bu bilgileri içerecek şekilde Örnek 5 : e-Portala Girilecek Kapsam/ Sertifika Kapsamı

Standard/ Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman

Akredite Edilen Kapsam

Açıklama

EN ISO 9606-1

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

TS EN ISO 9606-1

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

TS EN ISO 9712

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi: -Radyografik Muayene (RT) -Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2 Seviye 1 ve 2

TS EN 13067

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

 Plastik Kaynakçıları çizelge 1 Alt Grup 3.6, 3.8

11UY0011-3

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 

12UY0078-3

 MYK – Ön Büro Görevlisi- Seviye 4

  B1 Hariç

 

6) Personel Belgelendirme Kuruluşları tarafından güncellenen (revize olan) “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Dokümana” göre belgelendirme yapabilmesi için, TÜRKAK’a kapsam değişikliği için başvuru yapılması ve akreditasyon sertifikasının değiştirilmesi (revize edilmesi) gerekmemektedir. Kuruluşlar tarafından gerekli doküman revizyonlarının yapılması, belgelendirme sürecinde yer alan personele gerekli eğitimlerin verilmesi, revize olan “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman” için hazırlanan program için program komitesi tarafından onaylatılması ve gerekli ise yasal şartları yerine getirilmesi sonrası yeni standarda/programa göre belgelendirme yapmaları gerekmektedir. TÜRKAK tarafından yapılan bu belgelendirmelere kuruluşa düzenlenecek ilk denetim (gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme ) sırasında yapılan belgelendirmelerin uygun olup olmadığı denetlenecektir. Belgelendirmeler uygun yapılmamış ise, yapılan denetimde uygunsuzluk açılarak düzenlenen sertifikalar geri çektirilecektir ve kapsam askıya alınacaktır.

7) 30 Eylül-1 Ekim 2014 tarihinde yapılan Avrupa Akreditasyon Birliği-Sertifikasyon Komitesince (EA – CC)  ISO 9606-1 standardına göre kaynakçı belgelendirmesi yapan Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılan belgelendirmelerde sertifika üzerindeki belgelendirme tarihinin, kuruluş tarafından belgelendirme kararının alındığı tarih ve geçerlilik tarihinin ise uygulama sınavının yapıldığı tarih esas alınarak belirlenmesi kararı alınmıştır. Bu nedenle (TS EN) ISO 9606-1 standardına göre, personel belgelendirmesi yapan Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılan belgelendirmelerde düzenlenecek sertifikalar için, belgelendirme tarihinin, kuruluş tarafından belgelendirme kararının alındığı tarih, geçerlilik tarihinin ise uygulama sınavının yapıldığı tarih esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Örnek 4: (TS EN) ISO 9606-1 standardına göre 15 Ekim 2014 tarihinde uygulama sınavı yapılan bir kaynakçı için 25 Ekim 2014 tarihinde belgelendirme kararı alınmış olsun. Bu durumda düzenlenecek sertifikada;                 

Sertifika tarihi   : 25 Ekim 2014                 Geçerlilik tarihi : 15 Ekim 2016 (2 yıllık geçerlilik için) Olarak verilmesi gerekmektedir.

8) Ayrıca Belgelendirme Kuruluşları tarafından kullanılan diğer belgelendirme standartlarında  düzenlenecek sertifikalarda “sınav tarihi“nin verilmesinin istenilmesi halinde düzenlenecek sertifikalar için, yukarıda belirtildiği şekilde belgelendirme tarihinin, kuruluş tarafından belgelendirme kararının alındığı tarih, geçerlilik tarihinin ise uygulama sınavının yapıldığı tarih esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir (Örneğin(TS EN ) ISO 14732 ).

9) Belgelendirme Kuruluşları tarafından belge almaya hak kazanan kişiler için düzenlenecek sertifikalarda TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı Madde 9.4.8’de istenilen bilgilerin (belgelendirme standardı/ programının yayın tarihi ve revizyon numarası ile “Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Listesi”nin “Açıklama” bölümünde yer alan bilgiler dahil ) de belirtilmesi gerekmektedir.

10 ) Belgelendirme kuruluşları, akredite oldukları kapsamlarda akredite oldukları tarihleri baz alarak yıllara göre düzenledikleri sertifika sayılarını gösteren en az aşağıdaki bilgileri içeren bir listeyi tutacaklar ve yapılacak denetimler öncesi güncelleyerek TÜRKAK e-portalına yükleyeceklerdir. Denetimlerin organizasyonunda ve denetim programları yapılırken gözlemlenecek uygulama sınavları için göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1)      Sıra No

2)      Standard /Belgelendirmeye Esas Alınan Dokümanın  Numarası,

3)      Akreditasyon Veriliş Tarihi

4)      Yıllık Düzenlenen Sertifika Sayısı(Yıllara göre) Örnek 6 : Düzenlenen Sertifika Sayıları Listesi

Sıra No

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman

Akreditasyon Veriliş  Tarihi

YILLIK DÜZENLENEN SERTİFİKA SAYISI

2012

2013

2014

2015

2016

1

EN ISO 9606-1

11.08.2014

-

-

 

 

 

2

TS EN ISO 9606-1

11.08.2014

-

-

 

 

 

3

TS EN 287-1

11.04.2012

22

32

 

 

 

4

TS EN ISO 9712 (RT )

11.04.2012

4

15

 

 

 

5

TS EN ISO 9712  (UV)

11.04.2012

   3

13

 

 

 

6

11UY0011-3

11.04.2012

 14

18

 

 

 

Dosya teknik sorumlularının ve denetim ekibi üyelerinin yapılan denetim programlarında, akreditasyon denetimlerinde (ilk akreditasyon, gözetim, kapsam genişletme, takip, akreditasyon yenileme) ve bu denetimlerin sonuçlandırılması aşamalarında yukarıda belirtilen hususların takip edilmesi ve uyulması gerekmektedir.