T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

03.12.2020  Duyurular
ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 Revizyonu Geçişi

ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020, 27 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır.  ISO/IEC 27006:2015 standardına göre akredite olmuş olan Belgelendirme Kuruluşlarının en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 standardına göre geçişlerini tamamlamaları şarttır.

Bununla birlikte ISO/IEC 27006:2015’e göre akredite olmuş bir Belgelendirme Kuruluşu ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020’e geçiş için;

  • Bir geçiş planı hazırlayıp, TÜRKAK Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığı’na sunacak, 
  • İlgili dokümanlarını yeni standarda göre revize edecek, 
  • İlgili tüm personeline ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 geçiş eğitimini sağlayacak,
  • Kullandığı yazılım programlarını yeni standarda uygun hale getirecektir. 
 
Söz konusu Belgelendirme Kuruluşlarının geçişi; gönderecekleri geçiş planı incelendikten sonra yapılabilecektir. Geçiş planındaki değişikliklerin doğrulanması ise en yakın gözetim veya yenileme denetiminde gerçekleştirilecektir.
 
Akreditasyon için ilk defa başvuran ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi yapan Kuruluşların başvuruları ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020’ye göre kabul edilmektedir.