T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

02.06.2023  Duyurular
ISO/IEC 17043 Standardının yeni revizyonu yayımlandı

ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi – Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler; kamu, üniversite, özel yeterlilik testi sağlayıcılarının akreditasyonu için kullanılan temel dokümandır.

2020 yılında başlayan ISO/IEC 17043’ün revizyon çalışmaları TÜRKAK’ın da görev aldığı ISO CASCO Çalışma Grubu 57’de gerçekleştirilmiştir. Revizyon amacı yakın zamanda gözden geçirilen diğer ISO standartlarıyla yapı ve içeriği benzer hale getirilmesi ve güncel uygulama ve teknolojilerdeki değişiklikleri yansıtılmasıdır. Standart 9 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Temel değişiklikler incelendiğinde standardın yapısal şekli ISO/IEC 17025:2017’e benzetilmiştir. Yapısal olarak benzerliğinin yanı sıra ISO/IEC 17025’in ve ISO 9001:2015’in kalite ve teknik maddeleriyle uyumlaştırılmıştır. Risk ve fırsat odaklı ve sürekli iyileştirmeye teşvik eden bir sistem üzerinde durulmaktadır. Diğer bir belirgin değişiklik ise standardın ilgili olduğu ISO 13528 standardındaki revizyonları entegre etmek ve ISO/CASCO PROC 33 ortak ögeleri yansıtmak şeklindedir. Yeterlilik testi hazırlık aşamasında deney ve kalibrasyon faaliyetleri ile ilgili hususlarda ISO/IEC 17025 standardına ve sertifikalı referans malzeme kullanılması durumunda ise ISO/IEC 17034:2016’a doğrudan atıf bulunmaktadır. Ayrıca ISO/IEC 17043:2010 versiyonundaki Ek C'nin silinmesi ve Ek A ve Ek B'nin revizyonunun gerçekleştirilmesi söz konusudur.

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından yeterlilik testi sağlayıcılarının bu standarda uyum sağlaması için 3 yıllık bir geçiş süresi belirlenmiştir. Bu süre sonunda ISOIEC 17043:2010’a göre akredite olmuş tüm yeterlilik testi sağlayıcılarının ISO/IEC 17043:2023 versiyonuna geçişlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu’nun yeni versiyona geçiş politikası, başvuru, denetim ve eğitim takvimleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacaktır.