T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

31.01.2018  Duyurular
ISO/IEC 17025:2017 Revizyonu TÜRKAK Geçiş Politikası

Piyasadaki değişikliklerin, teknolojideki son gelişmelerin ve modern pazar taleplerindeki gerekliliklerinin karşılanmasına devam edilmesini sağlamak için Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komitesi (IEC)’nin iş birliği ile ISO Uygunluk Değerlendirme Komitesi (CASCO) 44.Çalışma Grubu tarafından revizyon çalışması yapılan ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler standardı 30 Kasım 2017 tarihi itibariyle yayınlanmıştır. ISO/IEC 17025:2017 standardı, personel sayısına bakılmaksızın laboratuvar faaliyeti yürüten tüm kuruluşlar için geçerlidir.

Türk Akreditasyon Kurumu olarak akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların ISO/IEC 17025:2017’e geçişleri aşağıdaki şekilde sağlanacaktır:

 • ISO/IEC 17025:2005 standardına göre yapılacak yeni başvurular 1 Ekim 2018 tarihine kadar kabul edilecek, bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise ISO/IEC 17025:2017 standardına göre yapılacaktır.
 • 1 Ekim 2018 tarihine kadar Kurumumuza ISO/IEC 17025:2005 standardına göre başvuru yapmış Kuruluşların denetimleri bu standarda göre yapılarak akreditasyonları gerçekleştirilecektir. Bu kuruluşlara yapılacak ilk gözetim ve/veya kapsam genişletme denetimleri ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilerek geçiş sağlanacaktır.
 • c-Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 1 Ekim 2018 tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları ve bu tarihten sonra yapılacak tüm gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme denetimleri ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçişleri sağlanacaktır.

Geçiş sürecinde ISO/IEC 17025:2005 ile ISO/IEC 17025:2017 eşit derecede geçerli ve uygulanabilirdir. Akredite olmak isteyen ve akredite edilmiş kuruluşlar, yeni standarda 18.12.2017 tarihi itibariyle Türk Standartları Enstitüsü’nden ulaşabilirler.

ISO/IEC 17025:2017 deki temel değişiklikler:

 • ISO/CASCO doküman yapısına uygun standart maddelerinin yapılandırılması (Madde 4-8),
  • Standart kapsamında laboratuvar faaliyeti olarak deney, kalibrasyon ve numune alma (deney veya kalibrasyonla ilişkili) tanımlanması,
  • Risk ve fırsat temelli yaklaşımın benimsenmesi,
  • Tarafsızlık ve gizliliğin daha fazla vurgulanması,
  • Laboratuvar yönetim ibaresi yerine laboratuvar yönetimi ifadesinin getirilmesi,
  • Hizmet ve malzemelerin satın alınması ve Deneylerin ve kalibrasyonların taşerona verilmesi maddelerinin tek bir madde altında birleştirilmesi,
  • Karar kuralı eklenerek uygunluk değerlendirmesinin yapılması,
  • Metrolojik izlenebilirliğe daha net açıklık getirilmesi,

Kamuya açık, ISO/IEC 17025:2017 standart revizyonu konusunda (1 günlük) ve ISO/IEC 17025:2005 ve ISO/IEC 17025:2017 standart eğitimi (3 günlük) verilmesi ile ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde TÜRKAK web sitesinde ilan edilecektir.

Yararlı Bağlantılar:

TSE Standart Arama: https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/standardara.aspx

ISO’nun sitesi: https://www.iso.org/news/ref2250.html

ISO’nun Broşürü: https://www.iso.org/publication/PUB100424.html

ISO Youtube Videoları:

https://www.youtube.com/watch?v=dH1Kf7gtrBw

https://www.youtube.com/watch?v=gUBpGSpAfcM