T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

16.12.2015  Duyurular
ISO/IEC 17021-1:2015 Standardı Geçişi ile ilgili duyuru

ISO/IEC 17021-1:2015 standardı 15.06.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından geçiş ile ilgili şartları tanımlama maksadıyla IAF ID-11:2015 (ISO/IEC 17021:2011 standardından ISO/IEC 17021-1:2015 standardına geçiş için bilgi) dokümanı yayınlanmıştır. (http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID11_ISO170211TransitionPublicationVersion06032015.pdf)

Bu dokümanın doğrultusunda TÜRKAK’tan akredite olan ve akredite olmak isteyen Belgelendirme Kuruluşları için geçiş şartları aşağıda verilmiştir;

 • TÜRKAK’tan ilk defa akredite olmak isteyen kuruluşların başvuruları 01.01.2016 tarihi itibariyle ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre kabul edilecektir.
 • Tüm akredite kuruluşların standarda geçişini en geç 14.06.2017 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu sebeple TÜRKAK’tan hali hazırda akredite olan Belgelendirme Kuruluşlarının denetimleri 15.04.2016 tarihinden itibaren ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre yapılacaktır.
 • TÜRKAK’tan hali hazırda ISO/IEC 17021:2011 Standardına göre akredite olan Belgelendirme Kuruluşları ISO/IEC 17021-1:2015 standardına geçiş için bir “Geçiş Planı” hazırlamaları ve bu geçiş planını en geç 04.01.2016 tarihine kadar TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı (sab@turkak.org.tr) ve Dosya sorumlularına göndermeleri gerekmektedir. Akredite Belgelendirme Kuruluşlarına dosya sorumluları tarafından gönderilecek ISO/IEC 17021-1:2015 değişiklik matrisine göre gerekli düzenlemeleri kendi yönetim sistemlerinde yapmaları ve geçiş planı ile değişikliklere dair kayıtları da TÜRKAK’a iletmeleri gerekmektedir.
 • Geçiş planı en azından aşağıdakileri içermelidir;
  • Belgelendirme kuruluşunun yönetim sisteminde yapılacak değişikliklerin tespiti, bu tespitler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin ne zaman ve kim tarafından yapılacağı ile ilgili bilgiler,
  • ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre gerekli eğitimlerin tespiti, kimlere verileceği ve bu eğitimlerin ne zaman tamamlanacağı bilgisi,
  • ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre yapılacak iç tetkik ve Yönetim Gözden Geçirmesi faaliyetine ilişkin planlamalar hakkında bilgi.
 • TÜRKAK, ISO/IEC 17021:2011 standardına göre akredite olan kuruluşların geçiş planını göndermelerinin ardından, yukarda verilen tarihten itibaren rutin gözetim veya akreditasyon yenileme denetimlerinde geçiş ile ilgili yapılan faaliyetlerin yerinde doğrulanması ve geçişe dair denetim ekibinin önerisi üzerine ISO/IEC 17021-1:2015 geçiş sürecini karara bağlayarak tamamlayacaktır. Belgelendirme Kuruluşları, rutin gözetim veya akreditasyon yenileme denetimleri dışında talep ettikleri taktirde ilave gözetim denetimi ile bu süreçlerin daha hızlı tamamlanmasını gerçekleştirebilirler.
 • Akredite belgelendirme kuruluşlarının geçişlerini başarılı bir şekilde tamamlamalarının ardından ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre akreditasyon sertifikaları ve kapsam eki revize edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Duyurular

11.01.2016  Duyurular
ISO/IEC 17021-1:2015 Standardı Geçişi ile ilgili duyuru

ISO/IEC 17021-1:2015 standardı 15.06.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından geçiş ile ilgili şartları tanımlama maksadıyla IAF ID-11:2015 (ISO/IEC 17021:2011 standardından ISO/IEC 17021-1:2015 standardına geçiş için bilgi) dokümanı yayınlanmıştır. (http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID11_ISO170211TransitionPublicationVersion06032015.pdf)

Bu dokümanın doğrultusunda TÜRKAK’tan akredite olan ve akredite olmak isteyen Belgelendirme Kuruluşları için geçiş şartları aşağıda verilmiştir;

 • TÜRKAK’tan ilk defa akredite olmak isteyen kuruluşların başvuruları 15.01.2016 tarihi itibariyle ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre kabul edilecektir.
 • Tüm akredite kuruluşların standarda geçişini en geç 14.06.2017 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu sebeple TÜRKAK’tan hali hazırda akredite olan Belgelendirme Kuruluşlarının denetimleri 01.04.2016 tarihinden itibaren ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre yapılacaktır.
 • TÜRKAK’tan hali hazırda ISO/IEC 17021:2011 Standardına göre akredite olan Belgelendirme Kuruluşları ISO/IEC 17021-1:2015 standardına geçiş için bir “Geçiş Planı” hazırlamaları ve bu geçiş planını en geç 15.12.2015 tarihine kadar TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı (sab@turkak.org.tr) ve Dosya sorumlularına göndermeleri gerekmektedir. Akredite Belgelendirme Kuruluşlarına dosya sorumluları tarafından gönderilecek ISO/IEC 17021-1:2015 değişiklik matrisine göre gerekli düzenlemeleri kendi yönetim sistemlerinde yapmaları ve geçiş planı ile değişikliklere dair kayıtları da TÜRKAK’a iletmeleri gerekmektedir.
 • Geçiş planı en azından aşağıdakileri içermelidir;
  • Belgelendirme kuruluşunun yönetim sisteminde yapılacak değişikliklerin tespiti, bu tespitler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin ne zaman ve kim tarafından yapılacağı ile ilgili bilgiler,
  • ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre gerekli eğitimlerin tespiti, kimlere verileceği ve bu eğitimlerin ne zaman tamamlanacağı bilgisi,
  • ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre yapılacak iç tetkik ve Yönetim Gözden Geçirmesi faaliyetine ilişkin planlamalar hakkında bilgi.
 • TÜRKAK, ISO/IEC 17021:2011 standardına göre akredite olan kuruluşların geçiş planını göndermelerinin ardından, yukarda verilen tarihten itibaren rutin gözetim veya akreditasyon yenileme denetimlerinde geçiş ile ilgili yapılan faaliyetlerin yerinde doğrulanması ve geçişe dair denetim ekibinin önerisi üzerine ISO/IEC 17021-1:2015 geçiş sürecini karara bağlayarak tamamlayacaktır. Belgelendirme Kuruluşları, rutin gözetim veya akreditasyon yenileme denetimleri dışında talep ettikleri taktirde ilave gözetim denetimi ile bu süreçlerin daha hızlı tamamlanmasını gerçekleştirebilirler.
 • Akredite belgelendirme kuruluşlarının geçişlerini başarılı bir şekilde tamamlamalarının ardından ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre akreditasyon sertifikaları ve kapsam eki revize edilecektir.

Saygıyla duyurulur.