T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

16.12.2015  Duyurular
ISO 9001:2015 Standardı Geçişi ile ilgili duyuru

ISO 9001:2015 Standardı 15.09.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından geçiş ile ilgili şartları tanımlama maksadıyla IAF ID-9:2015 (ISO 9001:2015 standardı için geçiş planı rehberi) dokümanı yayınlandı.

(http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID9Transition9001PublicationVersion.pdf)

Bu dokümanın doğrultusunda TÜRKAK’tan akredite olan ve akredite olmak isteyen Belgelendirme Kuruluşu için şartlar aşağıda verilmiştir;

 1. Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), ISO 9001:2015 için geçiş süresini, standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlemiştir. Bu sebeple Belgelendirme Kuruluşlarının verdikleri belgelerin ISO 9001:2015’e geçişini en geç 14.09.2018 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir. Geçiş sağlanmadığı takdirde 14.09.2018 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.
 2. Belgelendirme Kuruluşları, ISO 17021 standardının 8.6 maddesi gereğince, ISO 9001:2008 standardına göre belge düzenledikleri firmaları, IAF ID-9:2015 dokümanı Madde:3.1’deki hususlar hakkında bilgilendireceklerdir.
 3. Belgelendirme Kuruluşlarının, IAF ID-9:2015 Madde:3.2’deki hususlar hakkında gereğini yapmaları tavsiye edilmektedir. Diğer taraftan IAF ID-9:2015 Madde:4.2’de verilen hususlar Belgelendirme Kuruluşu tarafından yerine getirilmelidir.
 4. TÜRKAK’tan akredite Belgelendirme Kuruluşları ISO 9001:2015 standardı için bir geçiş planı hazırlayacaklar ve bu geçiş planını en geç 04.01.2016 tarihine kadar TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı ve dosya sorumlularına göndereceklerdir.
 5. Geçiş planı en azından aşağıdakileri içermelidir;
  1. Mevcut belgeli müşterilerini ne şekilde bilgilendirecekleri ve müşterilerinden neler talep edeceklerine dair bilgi ve buna ilişkin takvimi,
  2. İlk belgelendirme başvuruları için hangi şartların belirleneceği ve takvimi,
  3. Tetkik ekibi havuzunda yer alan kişilerin geçiş eğitimlerinin tamamlanarak yetkinliklerinin doğrulanmasına ilişkin süreçleri ve takvimi,
  4. Mevcut belgeli müşterilerinin ISO 9001:2015 standardına geçişleri için uygulanacak tetkik süreçleri.
 6. Geçiş planları Belgelendirme Kuruluşları tarafından TÜRKAK’a sunulduktan sonra, TÜRKAK tarafından incelenecek ve uygun bulunması durumunda geçiş planlarında tanımlanan tarihten itibaren akredite belge verebilmeleri yönünde kararlar alınacaktır. Belgelendirme Kuruluşlarının geçiş planlarında verilen tarihler itibarı ile ilk gözetim veya akreditasyon yenileme denetimlerinde TÜRKAK denetim ekibi tarafından geçiş için sunulan bilgi ve belgelerin doğrulaması yapılacaktır. Geçiş kararı alındıktan itibaren TÜRKAK R40.05 kapsamında yer alan tanık tetkikler, ISO 9001:2015 standardına göre gerçekleştirilecektir.
 7. İlk akreditasyon için başvuran Belgelendirme Kuruluşlarının başvuruları 15.04.2016 tarihi itibarı ile yeni versiyon üzerinden kabul edilecektir.

Duyurular

11.01.2016  Duyurular
ISO 9001:2015 Standardı Geçişi ile ilgili duyuru

ISO 9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar) Belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK’tan akredite olmuş Belgelendirme Kuruluşlarının ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar) standardına göre geçişi ile ilgili duyuru

ISO 9001:2015 Standardı 15.09.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından geçiş ile ilgili şartları tanımlama maksadıyla IAF ID-9:2015 (ISO 9001:2015 standardı için geçiş planı rehberi) dokümanı yayınlandı.

(http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID9Transition9001PublicationVersion.pdf)

Bu dokümanın doğrultusunda TÜRKAK’tan akredite olan ve akredite olmak isteyen Belgelendirme Kuruluşu için şartlar aşağıda verilmiştir;

 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), ISO 9001:2015 için geçiş süresini, standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlemiştir. Bu sebeple Belgelendirme Kuruluşlarının verdikleri belgelerin ISO 9001:2015’e geçişini en geç 14.09.2018 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir. Geçiş sağlanmadığı takdirde 14.09.2018 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.
 • Belgelendirme Kuruluşları, ISO 17021 standardının 8.6 maddesi gereğince, ISO 9001:2008 standardına göre belge düzenledikleri firmaları, IAF ID-9:2015 dokümanı Madde:3.1’deki hususlar hakkında bilgilendireceklerdir.
 • Belgelendirme Kuruluşlarının, IAF ID-9:2015 Madde:3.2’deki hususlar hakkında gereğini yapmaları tavsiye edilmektedir. Diğer taraftan IAF ID-9:2015 Madde:4.2’de verilen hususlar Belgelendirme Kuruluşu tarafından yerine getirilmelidir.
 • TÜRKAK’tan akredite Belgelendirme Kuruluşları ISO 9001:2015 standardı için bir geçiş planı hazırlayacaklar ve bu geçiş planını en geç 21.12.2015 tarihine kadar TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı ve dosya sorumlularına göndereceklerdir.
 • Geçiş planı en azından aşağıdakileri içermelidir;
  • Mevcut belgeli müşterilerini ne şekilde bilgilendirecekleri ve müşterilerinden neler talep edeceklerine dair bilgi ve buna ilişkin takvimi,
  • İlk belgelendirme başvuruları için hangi şartların belirleneceği ve takvimi,
  • Tetkik ekibi havuzunda yer alan kişilerin geçiş eğitimlerinin tamamlanarak yetkinliklerinin doğrulanmasına ilişkin süreçleri ve takvimi,
  • Mevcut belgeli müşterilerinin ISO 9001:2015 standardına geçişleri için uygulanacak tetkik süreçleri.
 • Geçiş planları Belgelendirme Kuruluşları tarafından TÜRKAK’a sunulduktan sonra, TÜRKAK tarafından incelenecek ve uygun bulunması durumunda geçiş planlarında tanımlanan tarihten itibaren akredite belge verebilmeleri yönünde kararlar alınacaktır. Belgelendirme Kuruluşlarının geçiş planlarında verilen tarihler itibarı ile ilk gözetim veya akreditasyon yenileme denetimlerinde TÜRKAK denetim ekibi tarafından geçiş için sunulan bilgi ve belgelerin doğrulaması yapılacaktır. Geçiş kararı alındıktan sonra 01.04.2016 tarihinden itibaren TÜRKAK R40.05 kapsamında yer alan tanık tetkikler, ISO 9001:2015 standardına göre gerçekleştirilecektir.
 • İlk akreditasyon için başvuracak Belgelendirme Kuruluşlarının başvuruları 15.01.2016 tarihi itibarı ile yeni versiyon üzerinden kabul edilecektir.

Saygıyla duyurulur.