T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

20.01.2022  Duyurular
ISO 50003:2021 Geçiş Duyurusu

ISO 50003:2021 standardı Mayıs 2021’de yayınlandı.

ISO 50003:2021’in Getirdiği Temel Değişiklikler:

 • Tanımlar, tetkik zamanını, tetkik süresini ve çok sahalı tetkiklerle ilgili terimleri içerecek şekilde güncellendi.
 • Standardın yapısı ISO/IEC 17021-1:2015 ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.
 • “Adam-gün” ifadesi “tetkik günleri” olarak değiştirildi.
 • Tetkik günü hesaplamaları için toplam tüketimin en az %80'ini oluşturan enerji türlerinin sayısı değiştirildi.
 • Karmaşıklık için ağırlıklı değerler değiştirildi.
 • Çok sahalı EnMS için örnekleme şartları güncellendi.
 • Ek A ve B ile ilgili olarak IAF MD dokümanlarının kullanımı netleştirildi.
 • EnMS efektif personeli hakkındaki bilgiler A.2'de açıklandı.
 • Tablo A.3 ve A.4’de tetkik süresi tetkik zamanı olarak değiştirildi.
 • Teknik alanlar kaldırıldı ve teknik yetkinlik şartları eklendi.
 • Enerji performansının iyileştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakiler değişti:
  • “Enerji performansı iyileştirme” için ISO 50003:2014'ün 3.6'sındaki tanım kaldırıldı ancak terim normatif bir doküman olan ISO 50001'de tanımlandı.
  • Gözetim tetkikleri için odak, bir kuruluşun “enerji performansı iyileştirme başarısını” göstermek yerine “enerji performansının iyileştirilmesi için faaliyetlerin uygulanmasını” göstermesinin gerekli olması olarak değişti.

 

Geçişe İlişkin TÜRKAK Politikası:

Geçişe ilişkin hususlara IAF MD 24:2021 dokümanında yer verildi.

TÜRKAK; 15 Şubat 2022 tarihinde yeni versiyona göre denetim yapmaya başlayacaktır. Halihazırda ISO 50003:2014’te akredite olan belgelendirme kuruluşlarının geçişlerini en geç 30 Kasım 2023 tarihinde tamamlamaları gerekmektedir. Geçişlerin süregelen denetimler kapsamında yapılması öngörülmektedir (en az 1 gün).

Akredite belgelendirme kuruluşları (akreditasyon geçişlerini tamamladıktan sonra) tüm müşterileri için ISO 50003:2021’i en geç 30 Kasım 2023’e kadar uygulamalıdır.

(Not: UDK’nın mevcut belgeli müşterileri için; 2021 versiyonunda tetkik zamanı hesabı değiştiğinden, Belgelendirme Kuruluşu (BK) ile müşterisi arasındaki sözleşmenin; en geç BK’nın akreditasyon geçişini izleyen ilk yeniden belgelendirme zamanı geldiğinde, yeni kurallara uyum için revize edilmesi kabul edilebilir. Bu durum geçiş süreci sonrasında olabilir.)

Belgelendirme Kuruluşu Geçiş İçin:

 • Yukarıda verilen tarihleri dikkate alarak geçiş planı yapmalı ve TÜRKAK’a geçiş başvurusu yapmak için hazırlanmalı.
 • Boşluk analizi yapmalı.
 • Aşağıdaki hususları içeren bir geçiş planı hazırlamalı:
  • Yeni ve eski versiyon arasındaki değişikliklerin tespiti. Değişiklikler için ele alınabilecek tipik prosesler; satış/pazarlama, tetkik prosesi, yetkinlik yönetimi ve mevcut belgeli müşterilerle iletişim. 
  • Değişikliklerin ilgili aktiviteler/prosesler üzerindeki etkisinin analizi ve uyum sağlamak için yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesi (Ör. yönetim sistemi/dokümanlar, IT araçları).
  • Gereken faaliyetlerin uygulanması. 
 • Değişiklikten etkilenen personelin yeni versiyon ve geçiş süreci için yetkinliği sağlanmalı. Personel; bunlarla sınırlı olmamak üzere tetkikçileri, tetkik raporunu gözden geçirenleri, belgelendirme kararı alanları, sözleşmeyi gözden geçirenleri ve planlamacıları içerebilir.

Not: Belgelendirme kuruluşlarının belirlenen faaliyetleri en kısa sürede planlamaları ve bunlara başlamaları önerilmektedir.

Geçiş hakkında daha detaylı bilgiye “IAF MD 24:2021 ISO 50003:2021 Geçişi İçin Şartlar” adlı dokümandan ulaşılabilir.