T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

29.09.2023  Duyurular
ISO 22003-1:2022 Standardı İçin Geçiş Şartları

ISO 22003-1:2022 Standardı Haziran 2022'de yayınlanmıştır. Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ilgili standardın geçişi için gerekli olan şartları IAF MD 27:2023 dokümanında belirlemiştir.

ISO 22000:2018 belgelendirme faaliyetleri için akredite olan Belgelendirme Kuruluşları

  • ISO 22003-1:2022 değişikliklerin fark analizi,
  • Geçiş düzenlemeleri ve uygulamaların kanıtları,
  • İlgili tüm personelin eğitimlerin sağlanması ve atamalarının yapılması,
  • Yeni versiyona geçiş için yapılacak olan İç Tetkik raporu,
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi raporu (YGG raporu)
  • Fark analizine dayalı geçiş için bir plan,
  • ISO 22003-1:2022 geçiş ve değişiklikler hakkında belgelendirme kuruluşunun müşterilerine bilgi sağlama yöntemi ve içeriği,

ile ilgili tüm kayıtlarını geçiş planlarına uygun olarak - TÜRKAK denetimi öncesi en geç 15 gün önce TÜRKAK’a sunmaları gerekmektedir.

ISO 22003-1:2022 standardı tarafından getirilen değişikliklere bağlı olarak TÜRKAK, 1 adam/gün yerinde denetim yaparak akredite olan Belgelendirme Kuruluşlarının geçişlerini yapabilecektir. (Akreditasyon yenileme veya gözetim denetimi planlanan Belgelendirme Kuruluşları için ofis denetiminde bu süreç ilerletilecektir.)

TÜRKAK’tan akredite kuruluşların akreditasyonlarını en geç 31.12.2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

TÜRKAK, 30 Haziran 2024’ten sonra ISO 22003:2013’e göre denetim yapmayacaktır.

Hali hazırda akreditasyon için başvurmuş olan ve akreditasyon denetimleri gerçekleşmemiş Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyon denetimi ISO 22003-1:2022’ye göre gerçekleştirilebilecektir.

ZAMAN ÇİZELGESİ:

TARİH

FAALİYET

30 Haziran 2022

ISO 22003-1:2022 yayınlanması

31 Aralık 2024

Akredite olan tüm Belgelendirme Kuruluşlarının geçişinin tamamlanması

30 Haziran 2025

Belgeli tüm müşterilerin ISO 22003-1:2022’ye göre denetim faaliyetlerinin tamamlanması