T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

24.02.2023  Duyurular
Hacim Alanında Gerçekleşen Standart Revizyonlarına İlişkin Geçiş Ve Politika Kararı

Aşağıdaki teknik standartlarda söz konusu revizyonlar gerçekleşmiştir:

  • Pistonlu Hacim Ölçerler (ISO 8655-1 ...ISO 8655-7) / Revizyon Tarihi 2022-04
  • Laboratuvar cam ve plastik malzemeleri (ISO 4787) / Revizyon Tarihi 2021-11

 

Bu revizyonlar sonucunda teknik standart geçişine yönelik olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) internet sitesinde yer alan “Akreditasyon Kapsamlarında Yer Alan Standartların Güncelliği İle İlgili Karar”a göre akredite kuruluşlarımızın hareket etmesi beklenmektedir. Sahada gerçekleştirilen denetimlerin ardından Kurumumuza ulaşan geri bildirimlerin değerlendirilmesi ile aşağıdaki hususların açıklanması gerekliliği ortaya çıkmıştır:

  • Metotların uygulaması aşamasında güncel tarihli standartların tüm gereklilikleri (cihaz özellikleri, belirsizlik beyanları, metot, personel, ortam şartları gereklilikleri) yerine getirilecektir. Akreditasyon denetimleri esnasında bu hususlar gözden geçirilecektir. 
  • Akredite laboratuvarların ilk denetimlerinde söz konusu standart geçişleri ele alınacaktır. Yeni revizyonların gerekliliklerini yerine getiremeyen Kuruluşların kapsamından eski revizyona ait ilgili kapsamlar geri çekilecektir. Bu Kuruluşlar hazır olduklarında kapsam genişletme talep ederek yeni revizyona uygun olarak akredite olabileceklerdir.
  • CMC değerlerinin (ölçülen büyüklük/cihaz, ölçüm aralığı, ölçüm şartları, ölçüm belirsizliği, ölçüm metodu) akreditasyon kapsamında gösterimine ilişkin R20.26-Kalibrasyon Laboratuvarlarının Kapsam Sunum Kuralları İçin Rehber dokümanına uygun olarak girişi beklenmektedir. Bu kapsamda ölçüm belirsizliği değerlerinin bağıl olarak ifade edilmesi mümkündür.