T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

23.10.2023  Duyurular
GlobalGAP Ifa Ve GlobalGAP Coc Sertifikasyon Programına Göre Sertifika Veren Sertifikasyon Kuruluşlarının Akreditasyonlarının Geçiş Duyurusu

GlobalGAP'in Entegre Çiftlik Güvencesi Standardını versiyon 6 yapısında bazı değişiklikler ile içerikte küçük bir modifikasyon getirdi.

Önceki versiyonun genel kuralları aşağıdaki düzenlemelere bölünmüştür:

  • Bireysel üreticiler için kurallar;
  • KYS'ye sahip üretici grupları ve çok tesisli üreticiler için kurallar;
  • Su ürünleri yetiştiriciliği kapsamı için kurallar;
  • GlobalGAP Tam kapsamlı uzaktan denetim

Standardın GFSI tarafından tanınan kısmı da birleştirilerek SMART versiyonu ile GFS versiyonu oluşturulmuştur.

Her ikisi de aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi kapsam ve kategorilere ayrılmış olup ilgili kapsamlar TÜRKAK Portal’de başvuru sahiplerine açılmıştır. Hayvansal üretim standardı 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlükten kalkacağı için tabloda yer almamaktadır.

Versiyon

Kapsam

Kategoriler

GlobalGAP IFA v.6 SMART

Bitkisel Üretim Kapsamı

Yaş meyve ve sebze

Çiçek ve süs bitkileri

Biçilebilir ürünler

Çay

Bitkisel çoğaltım materyalleri

Şerbetçiotu

Su Ürünleri Kapsamı

Yüzgeçliler, kabuklular, yumuşakçalar deniz yosunu

GlobalGAP IFA v.6 GFS

Bitkisel Üretim Kapsamı

Yaş meyve ve sebze

Su Ürünleri Kapsamı

Yüzgeçliler, kabuklular, yumuşakçalar deniz yosunu

Program Sahibinin hükümleri uyarınca, yeni sürüm hâlihazırda kullanılabilir durumdadır ve 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu hale gelecektir; bu nedenle, 1 Ocak'tan itibaren, tablo 1'de belirtilen programlara yönelik tüm faaliyetler yeni versiyon 6'ya uygun olarak yürütülmelidir.

Henüz geçerli olmayan planlar için, aşağıda gösterilen eski versiyonlar bir sonraki bildirime kadar yürürlükte kalacaktır:

  • GLOBALG.A.P. IFA v. 5.2 BÜ, BÇM, Çay;
  • GLOBALG.A.P. IFA 5.4-1 GFS YMS, Su Ürünleri Yetiştiriciliği.

Halihazırda akredite olan UDK’lar İçin Geçiş Yöntemi:

Tablo 1'de yer alan kapsamların önceki versiyonuna göre halihazırda akredite edilmiş olan tüm Kuruluşlar, yeni versiyonla yapılan değişiklikleri değerlendirecek ve bunları kuruluşlarında uygulayacaktır.

Yukarıda açıklanan faaliyetlerin sonunda, Kuruluşlar 31 Ekim 2023 tarihine kadar programın yeni versiyonuna geçiş talebini TÜRKAK Portal üzerinden gerçekleştirmelidir.

TÜRKAK, yeni versiyona geçişe yönelik 1 günlük “Doküman ve Kayıt Gözden Geçirme” denetimi gerçekleştirecek olup Kuruluşun bir sonraki denetiminde saha ve ofis denetimi gerçekleştirecektir.

İlk kez akredite olmak isteyen Kuruluşlar R50.07 rehber dokümanında belirtildiği üzere ön onay almış olmalıdırlar.

Kuruluş, geçişle ilgili olumlu akreditasyon kararı onaylanmadan akreditasyona atıfta bulunarak standardın yeni versiyonuna göre sertifika veremez.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bir önceki versiyona göre verilen tüm akreditasyonların, yeni versiyona geçilmemesi durumunda geri çekilecektir.

GlobalGAP Gözetim Zinciri standardının (CoC) 6.1 versiyonunu yayınladı ancak standardın halen EA düzeyinde değerlendirilmekte olduğunu bildiririz. Bu nedenle henüz akredite edilebilir değildir. Bu nedenle geçiş süreci henüz başlamamış olup bu kapsamda yeni başvuru veya uzatma talebi kabul edilmeyecektir.

GlobalGAP'in 6. versiyonuna geçişi için aşağıda yer alan tablodaki bilgilerin doldurulması ve TÜRKAK dosya sorumlusuna iletilmesi ve TÜRKAK Portal’de ilgili alanlara yüklenmesi gerekmektedir.

Gerekli Eylem

Kanıtlar

Uygulama Zamanı

Yeni versiyonun getirdiği değişikliklerin detaylı analizi (Gap-Fark Analizi), ilgili standartların belirlenmesi yönetim sistemindeki yapılacak/yapılan değişiklikler ve uygulama süreleri.

Standardın yeni versiyonu tarafından getirilen değişiklikleri içerecek şekilde değiştirilen veya güncellenen dokümanların (formlar dahil) listesi

Sertifikasyon sürecinin yönetiminde yer alan tüm personel için, eğitim sürelerini belirten eğitim planı

dahil ve denetçilerin atanmasına ilişkin kanıtlar.

  • Yeni versiyona geçiş için yapılacak olan İç Tetkik raporu,
  • YGG raporu