T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

31.07.2023  Duyurular
FSSC 22000 Versiyon 6 için Geçiş Şartları

FSSC 22000 sertifikasyon programının 6. Versiyonu 31.03.2023 tarihinde yayımlanmıştır. FSSC 22000 program sahibi yeni versiyon için geçiş şartları açıklamıştır.

Buna göre;

 • FSSC 22000 belgesine sahip olan kuruluşların ve bu belgeyi veren Belgelendirme Kuruluşlarının hazırlıklarını tamamları için 01.04.2023 tarihinden itibaren 12 aylık bir geçiş süreci verilmiştir.
 • Belgelendirme Kuruluşları tarafından Versiyon 6'ya yönelik ilk denetimler 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlayacak ve tüm FSSC 22000 belgeli kuruluşların 31 Mart 2025 tarihinden önce V6 yükseltme denetimini tamamlaması gerekecektir.

TÜRKAK’tan bu alanda akredite olan Belgelendirme Kuruluşları geçişin zamanında ilerlemesini sağlamak için, FSSC 22000 Versiyon 6 için FSSC 22000 program sahibi tarafından getirilen değişiklikleri nasıl uyguladıklarını detaylandıran fark analizini tamamlamaları ve en geç 01 Eylül 2023 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri Akreditasyon Başvuru (Kapsam Genişletme) ile birlikte TÜRKAK'a iletmeleri gerekmektedir;

 • FSSC 22000 Versiyon 6 değişikliklerin fark analizi,
 • Geçiş düzenlemeleri ve uygulamaların kanıtları,
 • İlgili tüm personelin atanma kayıtları (Yetkinlik Değerlendirmeleri dahil).
 • Yeni versiyona geçiş için yapılacak olan İç Tetkik raporu,
 • YGG raporu
 • Fark analizine dayalı geçiş için bir plan,
 • FSSC 22000 versiyon 6 geçiş ve değişiklikler hakkında belgelendirme kuruluşunun müşterilerine bilgi sağlama yöntemi ve içeriği,
 • Tetkik ekibi üyeleri ve Karar alıcıların eğitim kayıtları,
   

FSSC 22000 tarafından getirilen değişikliklere bağlı olarak TÜRKAK, 1 adam/gün yerinde denetim yaparak akredite olan Belgelendirme Kuruluşlarının geçişlerini yapabilecektir. (Denetimi planlanan Belgelendirme Kuruluşları için ofis denetiminde bu süreç ilerletilecektir.)

TÜRKAK’tan akredite kuruluşların akreditasyonlarını en geç 31.03.2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Geçişi tamamlanan Belgelendirme Kuruluşlarının geçiş denetiminden sonra ilk yapılacak akreditasyon denetimlerinde FSSC 22000 versiyon 6’ya göre bir tanık denetim gerçekleştirilecektir.

31.07.2023 tarihinden itibaren ilk akreditasyon başvurusunda bulunan Belgelendirme Kuruluşlarının başvurusu FSSC 22000 versiyon 6’ya göre alınacaktır.

Hali hazırda akreditasyon için başvurmuş olan ve akreditasyon denetimleri gerçekleşmemiş Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyon denetimi FSSC 22000 versiyon 6’ya göre gerçekleştirilecektir.

 

ZAMAN ÇİZELGESİ:

TARİH

FAALİYET

31 Mart 2023

FSSC 22000 Versiyon 6 yayınlanması

01 Nisan 2024

Akredite olan tüm Belgelendirme Kuruluşlarının geçişinin tamamlanması

31 Mart 2025

Belgeli tüm müşterilerin FSSC 22000 versiyon 6’ya göre geçişinin tamamlanması