T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

23.11.2021  Duyurular
EA-2/17:2020 Dokümanı Revizyonu sonrası onaylanma amaçlı akreditasyon kapsamında uygulanacak akreditasyon standartları ile ilgili geçiş süreci

Onaylanma amaçlı akreditasyon faaliyetleri ile ilgili zorunlu “EA-2/17 M: 2020 EA Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin Doküman”ının 4. revizyonu ile 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanması sonrası Kurumumuzun onaylanma amaçlı akreditasyon ile ilgili dokümanı “R10.13 Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi” buna uygun olarak güncellenmiştir.

Onaylanma amaçlı akreditasyon faaliyetleri ile ilgili zorunlu EA dokümanı olan “EA-2/17 M: 2020 EA Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin Doküman zorunlu statüdeki dokümanı 4. revizyonu ile 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanması sonrası Kurumumuzun onaylanma amaçlı akreditasyon ile ilgili dokümanı “R10.13 Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi” buna uygun olarak güncellenmiştir.   

Onaylanma amaçlı akreditasyon başvurusunda bulunan UDK’lar ile bu alanda mevcut akredite UDK’lar “EA-2/17 M:2020 Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin Doküman”ının ve “R10.13 Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi”nin şartlarını karşılamak zorundadır.

EA-2/17 M: 2020 dokümanının yeni revizyonu ile birlikte getirilen değişiklikler doğrultusunda uygulama esaslarının belirlenmesine ilişkin değerlendirmeler tamamlanmış olup onaylanma amaçlı akreditasyon başvurusu yapmış veya yapacak olan kuruluşlar ile Kurumumuz tarafından halihazırda akredite edilmiş kuruluşların izleyeceği geçiş süreci aşağıda belirtilmektedir:

1. Onaylanma amaçlı akreditasyon kapsamlarında başvurular her bir Direktif/Modül bazında sadece EK’te (Direktif/Modüllere göre Uygulanacak Akreditasyon Standartları Listesi) yer alan tablodaki akreditasyon standartlarına göre kabul edilmektedir.

2. Kurumumuz tarafından onaylanma amaçlı akreditasyon kapsamlarında EK’te belirtilenlerden farklı standartlarda akredite edilmiş kuruluşların geçiş başvurularını (başvurulacak standartta akredite ise kapsam genişletme başvurusu, akredite değil ise ilk akreditasyon başvurusu) 30.06.2022 tarihine kadar yapmaları ve 31.12.2022 tarihine kadar geçişlerini sağlamaları gerekmektedir, aksi takdirde ilgili kuruluşların ilgili direktif/modül kapsamları askıya alınacaktır. (30.06.2022 tarihi başvuru için son tarih olmakla birlikte özellikle ilk akreditasyon başvurularının daha önce yapılması önerilir. Akreditasyon sürecinin 31.12.2022 tarihine kadar yetişmemesi halinde sorumluluk kuruluşlara aittir.)

3. Kurumumuza Nisan-2021’e kadar onaylanma amaçlı akreditasyon kapsamlarında EK’te belirtilenlerden farklı standartlarda ilk akreditasyon veya kapsam genişletme başvurusunda bulunan kuruluşların denetimi duyuru tarihine kadar gerçekleştirilmişse, akreditasyon süreçleri devam edecektir. Ancak 2. maddede belirtilen geçiş süreci bu kuruluşlar için de geçerli olup 31.12.2022 tarihine kadar Ek’te yer alan tabloda belirtilen her bir direktif/modül bazında belirlenen akreditasyon standartlarına göre akredite olmaları gerekmektedir.

4. Akredite kuruluşların kapsamlarının NANDO’da yayımlanma süreçleri göz önünde bulundurularak 28.02.2023 tarihine kadar önceki akreditasyon kapsamlarında ilgili modüller yer almaya devam edebilecektir.

Ek: Direktif/Modüllere göre Uygulanacak Akreditasyon Standartları Listesi