T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

29.01.2015  Duyurular
EA-2/17 Dokümanının güncellenmesi

EA (European co-operation for Accreditation), EA 2/17 “EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of confomity assessment bodies for notification purposes” dokümanını 11.11.2014 tarihinde güncellemiş ve 09.12.2014 tarihinde web sitesinde “EA- 2/17 INF - EA Document on Accreditation for Notification Purposes” ismiyle bilgilendirici bir doküman olarak yayımlandı.

Yeni “EA-2/17 INF - EA Document on Accreditation for Notification Purposes” dokümanının uygulama tarihi doküman içerisinde 12.11.2014 olarak belirtildi.

Bu yüzden, onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyon başvurusu yapacak olan uygunluk değerlendirme kuruluşları, başvurularında yeni “EA-2/17 INF - EA Document on Accreditation for Notification Purposes” dokümanını dikkate almalıdır.

Mevcutta TÜRKAK’tan onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyonu devam eden uygunluk değerlendirme kuruluşlarının da yeni yayımlanan EA-2/17 INF dokümanını, 12.11.2014 tarihinden itibaren sistemlerine ve süreçlerine uyarlamış olmaları gerekmektedir.

Kurumumuzca yapılan değerlendirmede, bahse konu dokümanın yeni statüsü konusunda uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca farklı uygulama veya yorumlamaları önlemek amacıyla; AB Teknik Mevzuatında uyumlaştırma sürecinin devam ettiği, bazı direktiflerle ilgili yenileme (alignment) çalışmalarının henüz sonuçlanmadığı göz önünde bulundurularak onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyon kapsamlarının EA 2/17’ye göre verilmeye, denetimlerde de EA 2/17 dokümanının gereklerini incelemeye devam edilmesi kararlaştırılmıştır.