T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

05.07.2018  Duyurular
E-Faturaya geçiş duyurusu

Sayın Kuruluş Temsilcileri, Denetçi /Teknik Uzmanlar ve İlgililer;

Türk Akreditasyon Kurumu olarak sizlere daha hızlı ve güvenli hizmet verebilmek, hatalı uygulamaları en aza indirebilmek maksadıyla,11.07.2018 tarihinden itibaren, elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçilecektir.

Bu itibarla;

  1. Anılan tarihten itibaren Kurumumuz tarafından kesilecek faturalar, Maliye Bakanlığının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 433 sıra nolu Tebliği gereğince, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura sistemine kayıtlı olan kuruluşlara elektronik ortamda sistem üzerinden e-fatura olarak gönderilecektir. Bu e-faturalar kuruluşların adreslerine ayrıca çıktı olarak posta, kargo veya e-posta şeklinde gönderilmeyecektir. Bu durumdaki kuruluşlarımızın yeni bir işlem yapmasına gerek bulunmamakta, e-fatura sistemine göre işlem yapmaları beklenmektedir.
  2. Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşlara ise e-Arşiv şeklinde fatura düzenlenecektir. Bu e-Arşiv faturaları TÜRKAK e-Portalda gösterildiği şekilde seçilmesi halinde kişi ve kuruluşların TÜRKAK bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. E-posta ile gönderilen faturaların mali değeri ve geçerliliği bulunmaktadır. Bu nedenle, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan, e-Arşiv olarak fatura düzenlenen kişi ve kuruluşların mutlaka TÜRKAK e-Portalındaki ilgili alanı doldurarak fatura gönderilecek e-posta adresini TÜRKAK’a bildirmeleri zorunludur. Böylece e-Arşiv yoluyla faturasını talep eden kişi ve kuruluşlara e-posta gönderilecek ayrıca kâğıt fatura gönderilmeyecektir.
  3. E-Arşiv olarak faturası düzenlenen kamu kurumlarından mutlaka yazılı fatura almak isteyenlerin TÜRKAK e-Portalındaki ilgili alanı doldurarak fatura gönderilecek posta adresini doğru şekilde bildirmeleri zorunludur. Bildirilen adrese yapılacak tebligatlar Tebligat Kanunu uyarınca ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Kâğıt olarak yazılı fatura talebinde bulunmayan veya posta adresini bildirmeyenlere kesinlikle posta, kargo vb yollarla fatura gönderilmeyecektir.

İlgili kurum, kuruluş, denetçi, teknik uzman ve temsilcilere saygıyla duyurulur.

Duyurular

11.03.2019  Duyurular
E-Faturaya geçiş duyurusu

Sayın Kuruluş Temsilcileri, Denetçi /Teknik Uzmanlar ve İlgililer;

Türk Akreditasyon Kurumu olarak sizlere daha hızlı ve güvenli hizmet verebilmek, hatalı uygulamaları en aza indirebilmek maksadıyla, 11.07.2018 tarihinden itibaren, elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçildi. Bu itibarla;

  1. Anılan tarihten itibaren Kurumumuz tarafından kesilecek faturalar, Maliye Bakanlığının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 433 sıra nolu Tebliği gereğince, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura sistemine kayıtlı olan kuruluşlara elektronik ortamda sistem üzerinden e-fatura olarak gönderilecektir. Bu e-faturalar kuruluşların adreslerine ayrıca çıktı olarak posta, kargo veya e-posta şeklinde gönderilmeyecektir. Bu durumdaki kuruluşlarımızın yeni bir işlem yapmasına gerek bulunmamakta, e-fatura sistemine göre işlem yapmaları beklenmektedir.
  2. Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşlara ise e-Arşiv şeklinde fatura düzenlenecektir. Bu e-Arşiv faturaları TÜRKAK e-Portalda gösterildiği şekilde seçilmesi halinde kişi ve kuruluşların TÜRKAK bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. E-posta ile gönderilen faturaların mali değeri ve geçerliliği bulunmaktadır. Bu nedenle, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan, e-Arşiv olarak fatura düzenlenen kişi ve kuruluşların mutlaka TÜRKAK e-Portalındaki ilgili alanı doldurarak fatura gönderilecek e-posta adresini TÜRKAK’a bildirmeleri zorunludur. Böylece e-Arşiv yoluyla faturasını talep eden kişi ve kuruluşlara e-posta gönderilecek ayrıca kâğıt fatura gönderilmeyecektir.
  3. E-Arşiv olarak faturası düzenlenen kamu kurumlarından mutlaka yazılı fatura almak isteyenlerin TÜRKAK e-Portalındaki ilgili alanı doldurarak fatura gönderilecek posta adresini doğru şekilde bildirmeleri zorunludur. Bildirilen adrese yapılacak tebligatlar Tebligat Kanunu uyarınca ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Kâğıt olarak yazılı fatura talebinde bulunmayan veya posta adresini bildirmeyenlere kesinlikle posta, kargo vb yollarla fatura gönderilmeyecektir.

 

İlgili kurum, kuruluş, denetçi, teknik uzman ve temsilcilere saygıyla duyurulur.