T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

09.06.2016  Duyurular
Deney, Tıbbi ve Kalibrasyon laboratuvarlarımızın dikkatine

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 26.05.2016 tarih ve 11051592 numaralı yazısına istinaden, ilgili yazıda belirtilen Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı’nın “Kalibrasyon kabiliyeti envanterinin çıkarılarak altyapı eksikliklerinin belirlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut destek mekanizmalarının yönlendirilmesi (Eylem 3.2)” eylemi için bilgi toplamayı amaçlayan geniş kapsamlı bir ihtiyaç analiz anket çalışmasının yapılması değerlendirilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan “Ölçü Aletleri ve Referans Standartların Kalibrasyonlarına Yönelik İhtiyaç Analiz Anketi”nin http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/531571 adresinden 30.06.2016 tarihine kadar doldurulması talep edilmektedir.

Laboratuvarlarımıza saygıyla duyurulur.