T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

06.05.2019  Duyurular
Belge inceleme başvuruları hakkında duyuru

Bilindiği üzere, 17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun ile aşağıdaki hüküm yürürlüğe girmiştir.

“Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz."

Bu çerçevede 7161 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 18/01/2019 tarihinden sonra yurt dışındaki bir akreditasyon kurumundan akredite olan Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarına (UDK) yönelik verilen akreditasyonlar kanun hükmüne aykırı olduğundan söz konusu UDK’larca verilen belge ve raporlara ilişkin belge inceleme başvuruları kabul edilmeyecek ve akredite belge inceleme sonuç yazısı düzenlenmeyecektir.

Ancak 18/01/2019 tarihinden önce yurt dışındaki bir akreditasyon kurumundan akredite olan Türkiye’de yerleşik UDK’lara yönelik verilen akreditasyonlarla ilgili geçiş düzenlemeleri yapılıncaya kadar söz konusu UDK’larca verilen belge ve raporlara ilişkin “belge inceleme” başvuruları ile ilgili işlemler yürütülmeye devam edilecektir.