T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

27.05.2022  Duyurular
Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatındaki Değişiklik EU 848/2018 Sayılı Organik Üretim Ve Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Hakkında Regülasyonun Uygulanması Hakkında Duyuru

Avrupa Birliği mevzuatına göre Organik Tarım (OT-AB) kapsamında belgelendirme faaliyetinde bulunan üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşlarının tabi olduğu müktesebatta Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değişiklik çalışmaları sonuçlanmıştır.

OT-AB akreditasyonu için temel alınan Avrupa Birliği’nin EC 834/2007 sayılı Regülasyonu yerine geçecek EU 848/2018 Sayılı Organik Üretim Ve Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Hakkında Regülasyonu 2018 yılında yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Kovid-19 salgını nedeniyle bu tarih 1 Ocak 2022’ye ertelenmiştir.

EC 834/2007 Sayılı Regülasyon, 3. ülkelerde bulunan ve organik tarım belgelendirmesi yapan kontrol kuruluşlarının, belirli şartlar altında denkliğinin tanınması (eşdeğerlilik) mekanizmasını içermekte iken, EU 848/2018 Sayılı Regülasyonda, bu denkliğin tanınması mekanizmasının, 2 yıllık bir geçiş sürecinin sonunda kaldırılarak 3. ülkelerde bulunan ve organik tarım belgelendirmesi yapan kontrol kuruluşlarının uygunluğunun tanınması (uygunluk) mekanizması getirilmiştir.

Bu itibarla, Avrupa Komisyonuna, Avrupa Birliği mevzuatına göre Organik Tarım (OT-AB) kapsamında belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere ilk kez başvuru yapacak kuruluşlar için Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilecek akreditasyon denetimlerine, EU 848/2018 Sayılı Regülasyon ve bu Regülasyona bağlı yardımcı-destekleyici düzenlemelerin şartları konu olacaktır.

Avrupa Komisyonu tarafından, mevcut denkliği tanınmış kuruluşlar için uygunluk sistemine geçiş son tarihi 31.12.2023 olarak belirlenmiştir.  Buna bağlı olarak 1 Ocak 2022 tarihine kadar EC 834/2007 Sayılı Regülasyon şartları esas alınarak eşdeğerlilik mekanizması ile akredite edilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yeni Regülasyon şartlarını karşılayacak şekilde uyumlaştırma işlemlerini tamamlamaları ve TÜRKAK’a geçiş için başvurularını en geç 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yapmaları beklenmektedir. Söz konusu kuruluşların geçişle ilgili akreditasyon denetimlerinin   yapılması ve akreditasyon kapsamlarının yeni mevzuata göre güncellenmesi işlemlerinin 30 Kasım 2022 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.