T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

17.03.2020  Duyurular
Akreditasyon denetimlerinin 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulması hakkında

Kamuoyuna Duyuru

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2020 tarih ve 12362 sayılı Genelgesi ile bildirilmiştir.

Söz konusu Genelge doğrultusunda kişi hareketliliğini ve temasını belli bir süre için en aza indirmek amacıyla TÜRKAK’ın görev alanına giren akreditasyon denetimleri 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulmuştur. (Bu tarihten önce başlamış olan ve henüz tamamlanmamış olanlar hariç.)

TÜRKAK, koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkması ve yayılmasıyla ilgili olası riskleri değerlendirmek için sorumlu makamları ve uluslararası tavsiyeleri sürekli olarak izlemektedir.

TÜRKAK, fiili durum ile ilgili olarak ILAC, IAF ve EA kuralları çerçevesinde akreditasyon faaliyetlerinin sekteye uğramaması için çeşitli alternatif çözüm yollarını değerlendirmektedir. Zorunlu hallerde, mümkün ve uygun olduğunda, TÜRKAK, denetimleri uzaktan yapmak veya gerekirse yeniden planlamak için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

Gelişmeler hakkında TÜRKAK internet sitesinden bilgilendirmeler yapılacak olup, ilgili taraflar düzenli olarak duyurularımızı takip etmelidir.