YETERLİLİK TESTİ SAĞLAYICILARI

Laboratuar Akreditasyon Başkanlığı, TS EN ISO/IEC 17043 “Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar” standardına ek olarak TÜRKAK’ın rehber dokümanlarını kullanarak, laboratuarların bu standart ve dokümanlarda belirtilen kriterlere uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Akredite olmak isteyen Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları, TS EN ISO/IEC 17043 no'lu Standardın, ilgili EA ve TÜRKAK Rehber dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Yeterlilik Testi Sağlayıcıları için Zorunlu Dokümanlar Listesi  

Dokümanın Kodu

Dokümanın Adı

R 10.01

Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme

R 10.02

Hizmet Ücretleri Rehberi

P701

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü

R 10.06

“TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI”nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar

P507

Şikâyet ve İtiraz Prosedürü

R 10.09

Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (AdamGün) Hesaplanması Rehberi

R 10.10

TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları

R 10.12

Ölçümlerin İzlenebilirliği Rehberi

R 20.40

Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının Akreditasyonuna Dair Rehber

 

Başvuru Dökümanları

Doküman No. Adı Dosya
F701-074 Yeterlilik Testi Sağlayıcıları İçin Başvuru Formu F701-074
F701-073 Yeterlilik Testi Sağlayıcıları için Başvuruda İstenen Belgeler F701-073
F701-075 Yeterlilik Testleri Sağlayıcı Kuruluşlar için Kontrol Formu F701-075
F701-071 Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu F701-071
F701-039 Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha) F701-039

TÜRKAK dokümanları