Uygunluk Değerlendirme Programı Başvuruları

Uygunluk Değerlendirme Programı başvurusunun kabul edilebilmesi için; Program Sahibi Taahhütnamesini de içeren başvuru formunun tam olarak doldurulmuş ve başvuran program sahibinin üst yönetimi veya üst yönetimin yetkilendirdiği kişi/kişiler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca başvuru formunda detaylı olarak belirtilen diğer tüm dokümanların da başvuru sırasında TÜRKAK'a gönderilmesi gerekmektedir.

Program Sahipleri

Uygunluk değerlendirme programlarının değerlendirilmesi amacıyla başvuran program sahipleri, EA-1/22 “Uygunluk Değerlendirme Programlarının EA Üye Akreditasyon Kuruluşları Tarafından Denetlenmesine dair EA Prosedür ve Kriterleri” dokümanında belirtilen şartları yerine getirmelidirler.

Program sahipleri EA-1/22 dokümanına ilave olarak aşağıda belirtilen TÜRKAK dokümanları ve uluslararası düzenleyici dokümanların gereklerini de yerine getirmek zorundadır.

Zorunlu Dokümanlar

  • R 10.02
  • R 10.06
  • R 10.09
  • R 10.10
  • R 10.14
  • İlgili diğer TÜRKAK, EA, IAF ve ILAC dokümanları


BAŞVURU DÖKÜMANLARI

Doküman No. Adı Dosya
F701-086 Uygunluk Değerlendirme Programı Başvuru Formu F701-086
F701-087 Uygunluk Değerlendirme Programı Değerlendirme Kontrol Formu F701-087