SERA GAZI DOĞRULAYICI KURULUŞLARI

"TÜRKAK, Sera Gazı Emisyonu Doğrulaması yapan kuruluşların akreditasyon faaliyetlerini yürütmektedir. Bu alanda akredite olmak isteyen Doğrulayıcı Kuruluşlarının; TS EN ISO 14065 ve ilgili diğer standart ve normatif dokümanların şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Doğrulayıcı Kuruluşlar TS EN ISO 14065 standardına ilave olarak başvurdukları kapsama yönelik zorunlu TÜRKAK dokümanları, ulusal ve uluslararası düzenleyici dokümanların gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Zorunlu Dokümanlar

TS EN ISO 14065

TS EN ISO 14064-3

TS ISO 14066

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Hakkında Tebliğ (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

ICAO Annex 16 Volume IV, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

ETM (Doc 9501) Volume IV

P701

P507

R 10.01

R 10.02

R 10.06

R 10.09

R 10.10

R 10.11

R 40.10

R 40.11

EA-6/03

IAF MD 6

İlgili diğer TÜRKAK, EA ve IAF dokümanları

İlgili Avrupa Komisyonu Rehberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sera Gazı Doğrulama faaliyetleriyle ilgili yayınlamış olduğu diğer zorunlu dokümanlar


BAŞVURU DÖKÜMANLARI

Doküman No. Adı Dosya
F701-096 Doğrulayıcı Kuruluşlar İçin Başvuru Formu (Başvuruda istenen belgeler, başvuru formunda belirtilmektedir.) F701-096
F701-097 Doğrulayıcı Kuruluşlar İçin Kontrol Formu F701-097
F701-039 Akreditasyon Sözleşmesi (2 nüsha) F701-039
F701-071 Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu F701-071

İRTİBAT

SİSTEM AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

(SAB)

Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 410 82 00
Faks: +90 312 410 83 00
email: sab@turkak.org.tr