REFERANS MALZEME ÜRETİCİLERİ

Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı, TS ISO 17034 “Referans Malzeme Üreticilerinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına ek olarak, TÜRKAK’ın rehber dokümanlarını kullanarak, Referans Malzeme Üreticilerinin bu standart ve dokümanlarda belirtilen kriterlere uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Akredite olmak isteyen Referans Malzeme Üreticileri, TS ISO 17034 Standardının, ilgili EA ve TÜRKAK Rehber dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Referans Malzeme Üreticileri için Zorunlu Dokümanlar Listesi  

Dokümanın Kodu

Dokümanın Adı

R 10.01

Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme

R 10.02

Hizmet Ücretleri Rehberi

P 701

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü

R 10.06

“TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI”nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar

P 507

Şikâyet ve İtiraz Prosedürü

R 10.09

Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (AdamGün) Hesaplanması Rehberi

R 10.10

TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları

R 10.12

Ölçümlerin İzlenebilirliği Rehberi

R 20.23

Referans Malzeme Üreticilerinin Akreditasyonu için Rehber

 

Başvuru Dökümanları

Doküman No. Adı Dosya
F701-080 Referans Malzeme Üreticleri için Akreditasyon Başvuru Formu F701-080
F701-079 Referans Malzeme Üreticileri için Başvuruda İstenen Belgeler F701-079
F701-081 Referans Malzeme Üreticileri için Kontrol Formu F701-081
F701-071 Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu F701-071
F701-039 Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha) F701-039

TÜRKAK dokümanları