Laboratuvar

Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı, TS EN ISO/IEC 17025 " Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar", TS EN ISO 15189 "Tıbbi Laboratuarlar - Kalite ve Yeterlilik için özel şartlar" standardlarına ek olarak Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜRKAK 'ın Rehber dokümanlarını kullanarak, laboratuvarların bu standard ve dokümanlarda belirtilen kriterlere uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Akredite olmak isteyen deney / kalibrasyon laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 no'lu Standardın, ilgili EA ve TÜRKAK Rehber dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Akredite olmak isteyen Tıbbi laboratuvarlar , TS EN ISO 15189 Standardı, ilgili EA ve TÜRKAK Rehber dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Deney Laboratuvarları

Kalibrasyon Laboratuvarları

Tıbbi Laboratuvarlar

 

Deney, Kalibrasyon ve Tıbbi Laboratuvarlardaki Ortak Zorunlu Dokümanlar Listesi   

Dokümanın Kodu

Dokümanın Adı

 

ILAC P 9

ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities

 

ILAC P 10

ILAC Policy on Traceability of Measurement Results

 

P704

TÜRKAK Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlararası Karşılaştırma Programları Prosedürü /Rules for proficiency testing and interlaboratory comparisions

 

R 10.01

Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme

 

R 10.02

Hizmet Ücretleri Rehberi

 

P 701

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü

 

R 10.06

“TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI”nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar

 

P 507

Şikâyet ve İtiraz Prosedürü

 

R 10.09

Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (AdamGün) Hesaplanması Rehberi

 

R 10.10

TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları

 

R 10.12

Ölçümlerin İzlenebilirliği Rehberi

 

R 10.13

Onaylanmış Kuruluş Adayı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Akreditasyon Rehberi

 

TÜRKAK dokümanları

  

İRTİBAT

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 410 82 00
Faks:+90 312 410 83 00