BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhubaşkanlığı Kararnamesi metni için tıklayınız.

ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kararname metni için tıklayınız.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN


Kanun No. 4457
Kabul Tarihi : 27.10.1999 

(29.06.2012 tarih ve 6337 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin işlenmiş hali)


Kanun No. 6337
Kabul Tarihi : 29.06.2012

Kanun Metni İçin Tıklayınız...


TÜRKAK'ın Avrupa Birliği Bakanlığı ile İlgilendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi