Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı

Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığının (ÜHMAB) temel görevi; ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi ile muayene hizmetlerini yürütmekte olan yurtiçi ve yurt dışındaki kuruluşları akreditasyon başvurularını değerlendirerek uygun olanları akredite etmektir. Akredite kuruluşlar belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunarak ürün, hizmet ve muayene belgelerinin ulusal ve uluslararası kabulünü temin etmektedirler.

Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı'na aşağıda belirtilen kuruluşlar başvurarak akreditasyon talebinde bulunabilirler;

  • Ürün ve hizmetlerin belgelendirmesini yapan kuruluşlar,
  • Ürün prosesi, ürün partileri denetimi yapan kuruluşlar,
  • Teknik emniyet muayeneleri yapan kuruluşlar
  • Gözetim işlemleri yapan kuruluşlar, vb.